Vi erbjuder
Utredaren Ann Fust lämnar över sitt förslag om forskarkarriär för framtiden till forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

Förslag som lockar unga att forska?

Att locka unga talanger till en karriär inom akademin, var utgångspunkten för den utredning som presenterades i dag
– ­Flera bra förslag, men synd att man bara går halvvägs när det gäller högskolans missbruk av visstidsanställningar, säger Sofie Andersson, utredare på Naturvetarna.

Publicerad:

Regeringen vill att Sverige ska fortsätta ligga i forskningens framkant. Utredaren Ann Fust har flera skarpa förslag som syftar till att stärka återväxten av unga forskare. I den lunta som hon lämnade över till forskningsministern Helene Hellmark Knutsson vill hon skapa ett tydligt karriärsystem. I det ligger goda villkor från doktorand till professor.

– Därmed inte sagt att alla kan gå hela vägen. En trygg anställning väntar den som klarar konkurrensen och uppnår kvalitet i forskningen. Villkoren ska likna de som finns på övriga arbetsmarknaden, sa Ann Fust.

Öppenhet gynnar kvinnor

Hon påpekar att särskilt kvinnor påverkas negativt av de otydliga karriärvägar som finns i dag och att relationer väger tyngre än meriter vid anställning. Det leder också till fler internrekryteringar och minskar mobiliteten.

– Transparens och öppenhet i rekryteringsprocessen gynnar både jämställdhet och mobilitet, säger Ann Fust.

Lappar och lagar

Däremot går hon bara halvvägs när det gäller att minska missbruket av visstidsanställningar inom akademin. Nu föreslås en meriteringstjänst på mellan fyra och sex år, som ska utlysas externt i konkurrens. Men tjänsten är tidsbegränsad och det finns inga garantier för en fortsättning därefter.

– Vi hade gärna sett en åtstramning av möjligheten att visstidsanställa. Vi har svårt att se att en meriteringsanställning kommer att öka tryggheten och förutsägbarheten för unga forskare, säger Sofie Andersson, utredare på Naturvetarna.

Hon menar att den föreslagna meriteringsanställningen blir ytterligare ett sätt att lappa och laga i ett system som är fyllt med undantag och särlösningar.

Mobilitet blir merit

Sofie Andersson är desto mer positiv till att mer än publiceringar ska vara meriterande vid anställning av biträdande lektorer.

– Bra att andra erfarenheter, som mobilitet vägs in i meriteringen. Vill vi öka rörligheten mellan akademi och näringsliv och med utländska lärosäten måste det uppmuntras.

Utbildningsbidrag bort

Naturvetarna välkomnar att utbildningsbidragen nu avskaffas formellt, även om de i praktiken är borta efter att lärosätena själva har fattat det beslutet. Även finansiering med stipendier kommer att avskaffas under en övergångstid på tio år.

– Vi hade gärna sett att stipendierna som finansieringsform hade avskaffats tidigare. Det är inte minst viktigt för utländska postdoks. De drabbas särskilt hårt eftersom de inte omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet.

Utredningen heter "Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden. SOU 201:29. Nu väntar en sedvanlig remissrunda innan regeringen fattar några beslut.

Läs "Ge oss riktiga tjänster" på UNT debatt.

 

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör
08-466 24 19

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies