Vi erbjuder

Vilken ersättning får företagare vid sjukdom?

Du som driver enskild firma eller aktiebolag, vilket skydd har du om du skulle bli sjuk? Naturvetarnas företagarservice förklarar skillnad i SGI mellan dessa olika bolagsformer.

Publicerad: Uppdaterad:

Det som ligger till grund för hur mycket ersättning du får kallas sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Denna fastställs utifrån din förväntade inkomst av näringsverksamhet.

Enskild firma

Första gången du ansöker om ersättning, utreder Försäkringskassan dina inkomster. När Försäkringskassan fastställer din SGI, tittar de på hur dina inkomster har utvecklats under de tre senaste åren.

Den inkomst som ligger till grund för beräkningen av din SGI blir inte alltid densamma som underlaget för skatteberäkning. Det beror på att när Försäkringskassan beräknar din SGI kan den summa som du redovisar under ”Överskott” eller ”Underskott” i deklarationen öka eller minska. Detta avgörs av ifall du har använt dig av olika fonder eller har gjort avdrag.

Under de två första åren har du ett visst skydd: om du har låga inkomster får du en SGI som motsvarar den SGI som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått.

Aktiebolag

Ersättningar från Försäkringskassan beräknas på den lön du tar ut från ditt aktiebolag. Om du tar ut en låg lön eller ingen lön alls riskerar du att inte få någon ersättning om du skulle bli sjuk.

Tänk på att följande inte kan räknas in i SGI:

  • Kapitalinkomster – till exempel om du tar ut vinst i form av aktieutdelning från ditt företag
  • Skattepliktiga förmåner, till exempel fri bil eller kost och logi
  • Traktamenten och andra kostnadsersättningar
  • Avgångsvederlag

Om du har ett nystartat aktiebolag har du kanske inte hunnit ta ut lön ännu. Men ansök ändå om ersättning! Försäkringskassan kommer att bedöma dina aktuella och förväntade inkomster för att se om du ändå kan ha rätt till en SGI. Du har dock inte samma skydd som i enskild firma.

Pantea Ansari

ombudsman
08-466 24 03

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies