Vi erbjuder

Globala utmaningar kräver nya samarbeten

Världen står inför stora utmaningar, som att föda en växande befolkning, motverka antibiotikaresistens och hantera klimatförändringar. SLU satsar på nya former för internationellt samarbete för att möta utmaningarna. Nu uppmanar de andra svenska universitet att göra samma sak.

Publicerad: Uppdaterad:

År 2050 kommer världens befolkning att ha vuxit till över nio miljarder människor. De globala lantbruks-, skogs- och fiskerinäringarna måste då kunna förse två miljarder fler människor än idag med mat, djurfoder, energi och material. Hur ska vi kunna åstadkomma detta trots de pågående klimatförändringarna, i brist på ny odlingsmark och utan att orsaka ohållbara miljöeffekter?

De globala utmaningarna kan rimligen bara hanteras genom att vi skaffar oss mer vetenskaplig kunskap, att vi omsätter den kunskapen i handling och att vi gör det genom ett utvecklat internationellt samarbete.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, arbetar sedan 2012 med att samla de främsta universiteten på varje kontinent i en allians, Global Challenges University Alliance, GCUA, för att utbilda morgondagens ledare i den globala bioekonomin. De medverkande universiteten ska ha starkt fokus på lantbruks-, skogsbruks-, veterinär-, miljö- och naturvetenskap. Genom GCUA bygger vi globala nätverk med både etablerade forskare och doktorander. Doktoranderna får härigenom unika möjligheter att utbyta information och agera över hela världen när de går vidare i sina karriärer inom akademi, näringsliv, förvaltning, politik m.m.

GCUA har hittills arrangerat åtta tematiska workshops för seniora forskare och sex sommarkurser för forskarstuderande. Över 300 forskare och doktorander från 25 universitet på sex kontinenter har deltagit i workshops och kurser kring bioenergi, global livsmedelsförsörjning, invasiva arter, gröna och hållbara städer, framtidens skogsbruk, vattenbruk, viltfrågor och djurproduktion utan antibiotika. Aktiviteterna har lett till nya forskningssamarbeten, också inom andra vetenskapsområden och på andra nivåer.

Om vi ska kunna möta de stora globala utmaningarna behöver fler svenska universitet med olika inriktning öka sitt internationella engagemang. Vi vill särskilt bjuda in universitet med mer teknik- eller samhällsvetenskaplig forskningsprofil än den SLU har, till en dialog kring global samverkan inom ramen för GCUA.

Johan Schnürer, vicerektor för samverkan

Carl-Gustaf Thulin, koordinator för GCUA

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies