Vi erbjuder

Fråga experten: När skall jag berätta att jag vill vara föräldraledig?

Vi får ofta frågor kring föräldraledighet och planering av föräldraledighet från våra medlemmar. Förutsättningarna är olika beroende på om du är gravid eller om du skall vara föräldraledig som den andra partnern.

Publicerad: Uppdaterad:

Till dig som är gravid skulle jag ge rådet att vänta med att berätta till dess att de medicinska förutsättningarna är så klara som möjligt. Detta varierar, men efter tolfte veckan brukar vara en minsta gräns. Samtidigt vill arbetsgivare kunna planera sin verksamhet så bra som möjligt. Genom att ta upp diskussionen om föräldraledighet i rimlig tid har både du och arbetsgivaren större möjligheter att anpassa arbetsuppgifter och mål.

Den som ska vara föräldraledig ska anmäla det till sin arbetsgivare minst två månader före ledighetens början*. Vissa kollektivavtal kan kräva anmälan tidigare, till exempel tre månader för den som arbetar inom kommun och landsting.

Om dina arbetsuppgifter kan innebära risker för fostret, till exempel laborativ verksamhet, eller fysiskt krävande arbetsuppgifter, behöver du så tidigt som möjligt planera med arbetsgivaren så att du kan få andra arbetsuppgifter. Om du inte kan bli omplacerad av din arbetsgivare kan du få så kallad graviditetspenning från Försäkringskassan.

Arbetsgivare får fråga om graviditet under en arbetsintervju, men inte använda svaret i sin bedömning om du är den mest lämpade kandidaten. Du får inte missgynnas på grund av din graviditet. Ett undantag finns dock för tidsbegränsade anställningar, vikariat och allmän visstidsanställning. Om du på grund av graviditeten inte kommer att kunna arbeta en avsevärd del av anställningstiden får arbetsgivaren säga nej.

Föräldralediga får inte missgynnas eller gynnas på grund av sin föräldraledighet. Det brukar innebära en löneökning i linje med medel hos din arbetsgivare om du har varit föräldraledig under större delar av en lönerevisionsperiod.

* Enligt föräldraledighetslagen (FörL) 13§ så skall den arbetstagare som avser att ha mammaledighet 4§, hel ledighet med eller utan föräldrapenning 5§, delledighet med föräldrapenning 6§ eller delledighet utan föräldrapenning 7§, anmäla det till sin arbetsgivare minst 2 månader före ledighetens början eller om det inte kan ske, så snart som möjligt.

Andreas Nyström

teamchef, förhandlingschef offentlig sektor
08-466 24 22

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies