Vi erbjuder

Biomedicinska analytiker ska rekryteras i den mån det går

Med anledning av vissa missuppfattningar om Naturvetarnas ställningstagande kring biomedicinska analytikertjänster på Västerbottens läns landsting, vill vi klargöra Naturvetarnas ståndpunkter.

Publicerad: Uppdaterad:

Under lång tid har Laboratoriemedicin på Västerbottens läns landsting haft problem att rekrytera legitimerade biomedicinska analytiker. Detta kan leda till arbetsmiljöproblem för våra anställda medlemmar, och i förlängningen utgör detta även en patientsäkerhetsrisk.

För att hitta en så bra lösning som möjligt på situationen väljer Naturvetarna att samverka och förhandla med arbetsgivaren framför att lämna diskussionerna utan lösning.

Vår uppfattning är att leg. biomedicinska analytiker är mest lämpade att utföra denna typ av arbetsuppgifter. Att legitimerad personal utför arbetsuppgifterna är viktigt för patientsäkerheten, dock innebär inte det att legitimationen ger ensamrätt till att utföra arbetsuppgifterna. När sökande med den kompetensen saknas går detta ut över både arbetsmiljön och patientsäkerheten.

I samverkan med arbetsgivaren ställde Naturvetarna krav på att arbetsgivarens önskan om att konvertera 50 leg. biomedicinska analytikertjänster skulle strykas helt, vilket de inte gick med på. Efter en konstruktiv diskussion förhandlade Naturvetarna ner dessa 50 tjänster till 12. Hade inte denna förhandling genomförts hade det idag inneburit 50 konverterade tjänster. Det som är överenskommet på Laboratoriemedicin på Västerbottens läns landsting är att man på dessa 12 tjänster ska kunna anställa andra sökanden med tillräcklig eller rätt kompetens om det inte finns leg. biomedicinska analytiker sökande till tjänsten. Det är alltså inte fråga om att konvertera leg. biomedicinska analytikertjänster till förmån för medicinska biologer utan det handlar om att upprätthålla verksamheten och patientsäkerheten. Arbetsgivaren är väldigt tydlig med att man i första hand vill anställa leg. biomedicinska analytiker på dessa konverterade tjänster.

Naturvetarföreningen ska under rekryteringsprocessen tillsammans med arbetsgivaren utvärdera varje sökandes kompetens för att säkerställa att adekvat kompetens upprätthålls. Naturvetarföreningen har begärt uppföljning och utvärdering av de fall där medicinska biologer blir anställda. Diskussioner fortsätter med arbetsgivaren om vilka ytterligare åtgärder som krävs för att lyckas rekrytera och höja statusen för leg. biomedicinska analytiker.

Utöver detta har Naturvetarna lokalt drivit frågan att en karriär- och kompetensstege ska införas för biomedicinska analytiker och detta finns nu i Verksamhetsplanen för 2016. Ett krav var också att gruppen biomedicinska analytiker skulle nämnas uttryckligen när man diskuterar kompetensförsörjning i verksamhetsplanen på för laboratoriemedicin på Västerbottens läns landsting, vilket inte var fallet tidigare.

För frågor, vänligen kontakta Naturvetarföreningen på Västerbottens läns landsting.

Ansvarig ombudsman på Naturvetarna: 

Monica Fröjd

ombudsman 
08-466 24 13

Anette Andsten

ombudsman 
08-466 24 27

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies