Fråga oss här!
Vi erbjuder

Avtalsyrkanden med Skogs- och lantarbetsgivareförbundet är växlade

Nu har Naturvetarna växlat yrkanden för tjänstemannaavtalen med Skogs- och lantarbetsgivareförbundet, SLA, inom områdena Skog, Hushållningssällskap och husdjursföreningar, Jordbruksrelaterade företag, samt Trädgårdsanläggning och trädgårdsodling.

Publicerad: Uppdaterad:

Fredagen den 26 februari växlades yrkanden mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationen SLA. Naturvetarna har partsställning och förhandlar om tjänstemannaavtalen inom följande områden:

  • SLA Skogsbruk – gemensam part med Sveriges ingenjörer för lönebildningsavtalet, samt med Unionen för allmänna villkor.
  • SLA Hushållningssällskap och husdjursföreningar – gemensam part med Sveriges veterinärförbund för lönebildningsavtalet, samt med Ledarna och Unionen för allmänna villkor.
  • Jordbruksrelaterade företag – part i lönebildningsavtalet, samt med Unionen för allmänna villkor.
  • Trädgårdsanläggning och trädgårdsodling – part i lönebildningsavtalet, samt med Unionen för allmänna villkor.

Yrkanden har förberetts av en förhandlingsdelegation som består av 8 förtroendevalda från de olika avtalsområdena. Delegationen har träffats vid tre tillfällen och även haft telefonmöten.

– Vi har haft en aktiv och engagerad delegation vilket bidragit till att vi fått ihop yrkanden smidigt och enligt tidsplan. Samarbetet med Sveriges ingenjörer och Sveriges veterinärförbund har också fungerat utmärkt, säger Harriet Rehn, ombudsman på Naturvetarna och ansvarig för förhandlingarna med SLA.

Bättre fungerande löneprocesser ute på företagen är en viktig fråga i avtalsförhandlingarna.

– Lönebildningsavtalet som det ser ut idag är bra, men dess intentioner har inte fullföljts ute på företagen. Därför yrkar vi på att parterna tar fram gemensamt handlednings- och utbildningsmaterial om löneprocessen.

I korthet yrkar Naturvetarna och gemensamma parter följande:

  • Utgångspunkten vid en ettårig avtalsperiod är ett löneutrymme om 2,8 procent såvida de lokala parterna inte kommer överens om annat (följer yrkanden från Facken inom industrin, FI).
  • Gemensamt handlednings- och utbildningsmaterial samt partsgemensamma utbildningar för att förtydliga lönebildningsprocessen.
  • Vid föräldralön ersätts kravet på en sammanhängande anställningsperiod av krav på sammanlagd sådan, och föräldralön betalas för sammanlagt 6 månader.
  • Föräldraledighetstillägget ska utbetalas fortlöpande under föräldraledigheten, utan krav på återgång i arbete efter föräldraledigheten.
  • Det ska vara möjligt att efter lokal överenskommelse omvandla semestertillägget om 0.8 procent per betald semesterdag till fler betalda semesterdagar.
  • De arbetsgrupper som arbetat med specifika frågor under föregående avtalsperiod och som inte blev avslutade ska överföras och avslutas under kommande avtalsperiod.

Senast den 1 juni ska nya avtal vara klara. SLA Skogsbruk är först ut att förhandlas om. Det beror på att detta avtalsområde har beröringspunkter med industriavtalen inom skogsindustrin vars avtal ska vara klara till 31 mars.

Läs fullständiga yrkanden för:

SLA Skogsbruk

SLA Hushållningssällskap och husdjursföreningar

SLA Jordbruksrelaterade företag

SLA Trädgårdsanläggning och trädgårdsodling

Johanna Rösth

kommunikatör
08-466 24 57

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies