Vi erbjuder

Avtalsförhandlingarna inom Ikem är igång

Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer har nu växlat yrkanden med Ikem. För Naturvetarna är löneprocessen och de lönesättande samtalet fokusfrågor i förhandlingarna.

Publicerad: Uppdaterad:

Hittills har parterna haft två överläggningar för att presentera och förklara sina yrkanden. Parterna kommer fortsätta att ses varje måndag till dess att det finns ett nytt avtal.

– Efter att vi haft möten med Ikem följer vi upp diskussionerna med förhandlingsdelegationen som består av förtroendevalda inom avtalsområdet. Vi stämmer av vad de tycker är bra och vad vi ska gå vidare med, säger Bo Seving, förhandlingschef och ansvarig för avtalsförhandlingarna med Ikem.

Naturvetarna tecknar löneavtalet tillsammans med Sveriges Ingenjörer. När det gäller allmänna villkor är även Unionen och Ledarna med i avtalet.

– Vi har inlett diskussioner om hur vi vill förändra löneavtalet, exempelvis hur löneprocesserna ska fungera lokalt, samt chefer och medarbetares inflytande över lönebildningen. I det nya avtalet tycker Naturvetarna att det är särskilt viktigt att få det lönesättande samtalet att fungera bättre, säger Bo Seving.

I korthet yrkar Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer följande:

  • Utgångspunkten vid en ettårig avtalsperiod är ett löneutrymme om 2,8 procent, såvida de lokala parterna inte kommer överens om annat.
  • Lönebildningsavtalet ska dels utformas så att den lokala akademikerföreningen tillförsäkras ett inflytande över lönebildningsprocessen på företaget och dels främja individuell och differentierad lönesättning.
  • Strategisk kompetensutveckling ska kopplas till verksamhetens krav och framtida utveckling, och kompetensutvecklingsavtalet ska utvecklas och kopplas närmare lönebildningsavtalet.
  • En ytterligare avsättning ska göras till de system för deltidspension som parterna träffade överenskommelse om i senaste avtalsrörelsen. Storleken på avsättningen preciseras i de kommande förhandlingarna.
  • Om tjänstemannen under en femårsperiod har haft en tidsbegränsad anställning hos i mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.
  • Införa en partsgemensam modell för systematiskt jämställdhetsarbete som tar sikte på alla de situationer där ojämställdhet på grund av kön föreligger. Modellen ska vara klar för implementering den 1 januari 2017.

Senast den 31 mars ska det nya avtalet vara på plats.

Läs yrkandet i sin helhet här

Johanna Rösth

kommunikatör
08-466 24 57

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies