Fråga oss här!
Vi erbjuder

Alla vinner på bättre arbetslivsanknytning

En av tre nyutexaminerade hittar inte ett tillräckligt kvalificerat arbete. Samtidigt misslyckas en av fem rekryteringar. I januari höll Saco Studentråd och Teknikföretagen ett seminarium där rapporten ”Bättre matchning på vägen ut i arbetslivet” presenterades.

Publicerad: Uppdaterad:

God arbetsanknytning i utbildningen förbereder studenter inför yrkeslivet samt utvecklar studentens förmåga och tilltro till sig själv. Studenter förväntar sig en kvalitativ utbildning där de får kunskap och verktyg att använda denna i samhället. Ur arbetsgivarnas perspektiv är rätt utbildning och kompetens en drivande faktor för konkurrenskraft och kvalitet.

Potential att förbättra

Anna Johansson är student på civilingenjörsutbildningen. Hennes rapport visar att varannan student upplever arbetsanknytningen under utbildningen som bristfällig. Bättre arbetsanknytning skulle kunna öka studenternas rörlighet på arbetsmarknaden, yrkesmässigt och geografiskt. Idag pågår en bred verksamhet på landets lärosäten för att öka arbetsanknytningen, men trots det får lärosätena mycket kritik. Bristerna är:

 • Bristfällig information till blivande och befintliga studenter om studier och utbildningarnas koppling till arbetsmarknaden.
 • Högskolan tränar och uppmuntrar inte egenskaper och kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar i tillräckligt stor utsträckning.
 • Kopplingen mellan utbildningen och arbetsmarknaden borde vara starkare.
 • En medveten, kontinuerlig och systematisk uppföljning av arbetsanknytning i dagens utbildningar saknas.
 • Alumners erfarenheter tas inte tillvara i tillräcklig utsträckning.
 • Stora ojämlikheter i utbildningar och på arbetsmarknaden vilket både påverkar den enskilde studenten och samhället.

Representanter för arbetslivet anser att de inte har tillräckliga möjligheter att påverka utbildningsutbudet i högskolan. Uppdragsutbildning, den utbildningsform där företag beställer utbildning från lärosätet, har ökat med nästan 20 procent under perioden 2004-2011. Större påverkan skulle leda till att det blev lättare för arbetsgivare att matcha arbetsuppgifter med kompetens. Kontinuerlig kompetensutveckling av de anställda skulle då öka, vilket den höga förändringstakten i arbetslivet ställer krav på. I och med det skulle företagets och regionens konkurrenskraft också öka. Rörligheten på arbetsmarknaden skulle bli större, både kompetensmässigt och geografiskt.

Goda exempel

Rapporten ger också exempel på hur god arbetsanknytning kan se ut:

 • Gästföreläsare och studiebesök
 • Cooperative education: Studier som varvas med arbetsperioder på företag, vilket ger större förståelse för yrket, arbetslivserfarenhet och större kontaktnät.
 • Samverkanspartners och fadderföretag
 • Traineeprogram och praktikplatser
 • Levande case och skarpa projekt
 • Studie-, yrkes- och karriärvägledning
 • Karriärcentrum: Att låta studenten bygga en kompetensportfolio under studietiden. Studenten kan från start fokusera på vad utbildningen ska leda till.
 • Arbetsmarknadsdagar och arbetslivsevenemang
 • Kontakt med alumner och mentorsprogram
 • Extrajobb, studentmedarbetare och studentkonsulter
 • Knowledge transfer partnerships: En nyutexaminerad student genomför under en period ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag. Lärosätet bistår med en kvalificerad handledare, oftast en forskare.

Jens Schollin, rektor Örebro Universitet, Markus Danell, Sustainergies, Magnus Grenfeldt, Infinera, Jennie Nilsson, ordförande i näringsutskottet samt Ida Drougge, ledamot i utbildningsutskottet, deltog i debatten.

Vad tyckte du om seminariet och debatten?

Leo Wallin, nätverksansvarig, Saco Unga Akademiker

– Det är en viktig rapport som ger en bra överblick och jag hoppas det kan leda till konkreta åtgärder. Alla har varit överens länge om att det är viktigt att stärka arbetsanknytningen.

Leo Wallin är glad att rapporten blivit så väl mottagen och att politiska företrädare, näringslivsrepresentanter och universitet verkar angelägna om att göra mer i frågan.

Marita Teräs, strateg naturvetenskaplig kompetens & arbetsmarknad på Naturvetarna

– Ett bra seminarium och intressant rapport. Kul att även arbetsgivare visade intresse för frågan, och att seminariet hölls gemensamt av student och arbetsgivare.

Marita Teräs säger att arbetslivsanknytning är en viktig fråga för Naturvetarna. Inom ramen för det nya kvalitetssäkringssystemet blir arbetslivsanknytning en ännu viktigare parameter, men än så länge går utvecklingen för långsamt.

– Ida Drougge hade ett intressant förslag, nämligen att använda universitetens årsredovisning för att politiker ska kunna ställa krav på uppföljning. Där skulle man kunna ta upp vad som händer inom området och hur lärosätet jobbar inom arbetsanknytning.

Vill du ha mer tips?

Läs Naturvetarnas Studentråds checklista för arbetslivsanknytning 
Naturvetarnas rapport ”Akademisk utbildning - en språngbräda för karriären”, var en av referenserna i Anna Johanssons exjobb ”Bättre matchning på vägen ut i arbetslivet”. För att läsa Naturvetarnas rapport, klicka här.

Christina Jägare

kommunikatör
08-466 24 87

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies