Fråga oss här!
Vi erbjuder

Löner och arbetsmiljö på kongressen

Bra stämning men också heta diskussioner, präglade årets kongress med Naturvetarna. Vi tog rygg på två av ombuden, som tycker att flera beslut gick deras väg.

Publicerad: Uppdaterad:

Rekordmånga motioner, 21 stycken, hade kommit in till Naturvetarnas kongress. De handlade om allt från att minska missbruket av visstidsanställningar till vilka krav som ska ställas på den mat som serveras på Naturvetarnas event.

Flera frågor, som de om social arbetsmiljö och förbättrade villkoren för forskare, finns inbakade i Naturvetarnas principprogram och i propositionen "Goda villkor för alla naturvetare på framtidens arbetsmarknad".

Under kongressens första dag var det full fart i utskotten.

– Där var det spännande diskussioner, jag satt i det som behandlade motioner. Ett uthålligt arbetsliv med möjlighet att jobba kvar till pensionering, gällde en av dem. En annan tog upp biomedicinska analytikers behov av vidareutbildning, säger Nils-Olof Svensson, forskare vid högskolan i Kristianstad.

Lönespridning höjer lönenivån

Han gillar arbetsformen, där frågor bereds i utskotten och sedan behandlas av hela kongressen utifrån styrelsens förslag. En fråga som engagerade många var den om hållbara livsmedel.

Lön och löneprocessen, som är ett fyra prioriterade områden, var på agendan och ingår i Naturvetarnas principprogram. Att det ska löna sig med utbildning och att Naturvetarna ska jobba för sifferlösa avtal var alla överens om. Däremot blev det en diskussion om huruvida en större lönespridning leder till högre lönenivåer för alla på längre sikt.

– Undersökningar från Saco visar att det finns ett positivt samband mellan lönespridning och lönenivåer för olika yrkesgrupper, fastslog Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Det accepterade kongressen, som gjorde en marginell ändring i skrivningen.

Andra perspektiv

Landskapsingenjören Nicole Sundin, lyfter också fram diskussionerna i utskotten. Hon arbetade med motioner och blev nöjd med flera av besluten.

– Spännande att höra andra perspektiv och komma överens om nya skrivningar, som i och för sig kongressen kunde rösta ner eller förändra. Det hör till spelreglerna.

Precis som Nils-Olof Svensson är hon facklig representant på arbetsplatsen och nominerade sig själv. Båda gläds över att de fick tillräckligt många röster för att bli kongressombud.

– Katarina Gospic var verkligen inspirerande när hon visade hur hjärnans funktioner påverkar våra beslut. Och det är alltid givande att möta andra naturvetare och bygga nätverk, säger Nicole Sundin.

Till vardags är hon parkingenjör med ansvar för Vallentuna kommuns parker och lekplatser. Bland annat ligger säsongsblommor och nya träd på hennes bord.

Nytt engagemang

Nils-Olof Svensson är disputerad kvartärgeolog och går nu på externa medel. I ett samarbete med arkeologer rekonstruerar han vegetationen och tidigare havsmiljöer vid boplatser med upp till 10 000 år på nacken.

– Tidigare har jag aldrig engagerat mig fackligt. Det är stimulerande och ger möjligheter till påverkan, både lokalt här på högskolan och i Naturvetarna, säger Nils-Olof Svensson.

 

Kongressen beslutade:

- Om ett nytt principprogram

- Att Naturvetarnas prioriterade områden är lön och löneprocessen, anställnings- och arbetsmiljö-frågor, stöd och service till lokalt fackligt förtroendevalda och marknadsföring av naturvetares kompetens och betydelse för samhälls-utvecklingen.

- Att "Goda villkor för naturvetare på framtidens arbetsmarknad" – ligger till grund för verksamhets-planen de kommande åren.

- Driva frågan om att stipendier som avser att finansiera tjänster
alltid ska omvandlas till lön via arbetsgivaren.

- Jobba för att åtgärda den stressiga arbetsmiljön inom djurskydd och miljö- och hälsoskydd.

- Verka för att alla medlemmar i Naturvetarna ska ges samma chans på arbetsmarknaden, oberoende av kön, ursprung och sexuell läggning.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera