Fråga oss här!
Vi erbjuder

Fråga en naturvetare: Värmer skogsbränder upp klotet?

Skogsbränder härjar i världen med jämna mellanrum. Utgör skogsbränderna en klimatfaktor att räkna med eller är utsläppen av koldioxid marginella? Kanske också sot och andra partiklar kan påverka klimatet och miljön. I så fall hur?

Publicerad: Uppdaterad:

Eld och bränder är ett naturligt inslag i jordsystemet, med förändringar i vegetationen och växthusgasutsläpp som följd. Vilka och hur stora effekterna är beror på ekosystemet som brinner och brandens intensitet. Utöver koldioxid släpps metan och kolmonoxid ut, och mängden små partiklar kan öka i luften. Olika partiklar har olika klimatpåverkan. Sot absorberar solstrålning och värmer upp luften. Andra partiklar ökar albedot och kyler ner. Luftkvaliteten påverkas också.

De brandrelaterade utsläppen är omkring ett par miljarder ton kol per år. Generellt brukar över hälften av dessa komma från Afrika. Resten står Sydamerika, Asien, och det boreala området för. Det mesta återupptas dock snabbt när ny växtlighet kommer fram, inte minst på gräsmarker och savann. Bränder i torvmarker och avsiktlig avskogning med hjälp av eld ger däremot nettotillskott till atmosfären.

Globalt sett är brandrelaterade utsläpp små jämfört med de fossila utsläppen. Regionalt kan de ändå vara av stor vikt med effekter på det lokala och regionala klimatet och luftkvaliteten, samt som en del av ohållbar markanvändning.
Skogs- och gräsbränderna uppskattas på sikt bli fler på grund av den globala uppvärmningen. Även i Sverige leder en förväntad längre vegetationsperiod och högre temperaturer till att brandrisken ökar.

Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar