Fråga oss här!
Vi erbjuder

Mjölk i kretslopp nära dig

Starka varumärken överlever mjölkkrisen. Wapnö gård står för hållbar produktion och närodlat i ett system som närmar sig ett kretslopp. Biogas och rapsolja ger el och bränsle.

Publicerad: Uppdaterad:

Någon mjölkkris finns inte på Wapnö gård, lite mer än ett stenkast från Halmstad. Man har hittat sin nisch och satsar på den lokala marknaden, som har vidgats genom åren.

Nu är det möjligt för konsumenterna i Stockholm att handla mejerivaror som har sin källa från de halländska åkrarna.

Härodlat

Att det är så vet man med säkerhet. Spårbarheten är total. All mjölk till mejeriet kommer från de egna kossorna på gården.

– Vi erbjuder inte bara närodlat, utan även härodlat. Så nära länkade är primärproduktionen och förädlingen. Restaurangen här på gården gör den kopplingen ännu tydligare, säger Lennart E Bengtsson, lantmästare och vd för Wapnö gård.

Ännu så länge gäller det mejerivarorna, köttet och en stor del av grönsakerna. I det nya växthuset prunkar det för fullt i september med bland annat mogna tomater som lyser röda. Men slakten sker än så länge utanför gården.

– Nu är planen att fler produkter ska förädlas på gården. Vi kommer att starta ett gårdsslakteri, som håller på att byggas nu. När det står klart får vi en ännu tydligare värdekedja "från jord till bord".

Eget öl

För att locka en lite annan och yngre publik till varumärket Wapnö, och ladda det med nya värden, försöker de ta sig in på ölmarknaden. Vi möter en ölbryggare som testar olika humletillsatser som är själva kryddan i ölet.

Maltkorn odlas på gården, medan humlet importeras. Kanske det kan bli egen odling i framtiden. Trenden med alkoholfritt hänger de på och erbjuder ett sådant alternativ.

I entrén står ölflaskor uppradade. Här vill Lennart E Bengtsson att besökarna ska rösta på de snyggaste etiketterna. Någon för tankarna till andra ölmärken, medan andra har ett eget uttryck. Gemensam för alla är kon, vars konturer man kan ana i bakgrunden.

– Det symboliserar att vi har kossan i centrum för alla våra verksamheter. Våra 1 400 kor är grunden för hela företaget som har 70 anställda.

Wapnö-stämpel

Kossorna är en självklar del av kretsloppet på gården. Gödseln återförs förstås till jorden, men först efter att energi i form av biogas har tagits ut.

Är produkterna KRAV-märkta?

– Nej, de är märkta "Wapnö gård", säger Lennart Begtsson kaxigt och förklarar att varumärket står på egna ben och inte behöver draghjälp.

Däremot är en del av arealen KRAV-certifierad, men det är inget man använder sig av i marknadsföringen.

– Eko går före och har fått den konventionella produktionen att minska sin miljöbelastning. Vi har valt en tredje väg med fokus på hållbarhet genom att ständigt förbättra oss, vilket vi gör genom ISO-certifiering.

Raps istället för soja

Han har en pragmatisk syn på jordbruk. Han gör ingen skillnad mellan organiskt bunden näring i stallgödsel och mineraliska gödselmedel.

– Stallgödsel är basen i gödslingen, men vi använder också konstgödning. Den har vi bättre kontroll på och vet mer exakt hur mycket vi sprider på åkrarna.

Även i Halland har det varit en bra säsong för växtodling, men han är förtegen om årets veteskörd. Raps är en viktig del i växtföljden och ger snart olja till produktion av RME, rapsmetylester, som håller på att byggas upp. Även restprodukten kommer till nytta.

– Vi använder den proteinrika rapskakan i fodret i stället för importerad soja. Det är en viktig ingrediens i det slutna kretsloppet på gården.

Vi kommer in på frågan om rötslam.

– Jag vill inte ha slam, som delvis har sin källa från importerad mat, på mina åkrar. Då skulle jag inte ha någon kontroll över vad som hamnar där. Kom ihåg att hälften av all mat som konsumeras i Sverige är importerad.

Den stora importen gäller också mejerivaror, utom konsumtionsmjölken som till nästan 100 procent är svensk.

Mjölköverskott

När jag frågar Lennart Bengtsson om den svenska mjölkkrisen, där mjölkbönder går på knäna och vill ha hjälp från statsmakterna, blir han allvarlig.

– Har vi en mjölkkris när det produceras för mycket mjölk i Sverige och hela Europa? Kanske hellre ge stöd till flyktingarna. I ett sådant läge är det bättre att bönderna gör något annat eller hittar en nisch, som verkligen efterfrågas, spekulerar han.

Däremot tycker han att svenska bönder ska konkurrera på samma villkor som sina europeiska kollegor. Det gäller bland annat dieselpriset. Att djuren ska ha det bra ger han inte avkall på.

Vi går runt i de välskötta stallarna, där korna strosar runt i den torra och fräscha halmen.

Lennart E Bengtsson kan intyga att de håller sig friska och att användningen av antibiotika är liten.

Här är total öppenhet som gäller. Gården tar emot många besök och allmänheten kommer hit och fikar, eller för att titta på djuren. Vi kommer lagom till mjölkningen i karusellen, där kossorna åker runt samtidigt som de töms på mjölk.

Egen energi

Granne med stallet ligger mejeriet, dit mjölken rinner av sig själv i ledningar till mejeriet.

– På det sätter minimerar vi insatserna av energi, som gäller på hela gården som i stort sett försörjer sig själv på el. Den produceras från biogasen, som också kyler mjölken till rätt temperatur.

Kalven skiljs tidigt från kon och hamnar i en barnkammare tillsammans med andra kalvar. De serveras färsk komjölk och inte torrmjölk.

På ängarna runt Wapnö går en brokig samling djur och betar. Aveln är inriktad på att ge hållbara djur, liksom mjölk och kött av bästa kvalitet, vilket gör att köttraser som limousine och simmentaler ingår i stamtavlan.

De låga mjölkpriserna på marknaden märker inte Wapnö av.

– Eftersom vi förädlar mjölken här på gården påverkar inte mjölkpriserna oss. Desto viktigare är priserna på mjölk, yoghurt, ost och smör i konsumentled.

Det är inte bara hallänningarna som är beredda att betala ett lite högre pris för Wapnömjölken i butik än vad konkurrenterna erbjuder.

Klimatbelastning

Hur ser du på kon som klimatbov?

– Nyttan med kreaturen är så stor att jag tror att debatten vänder. De är effektiva foderomvandlare och kan tillgodogöra sig beten från magra marker. Biologisk mångfald och ett öppet landskap får vi vid sidan av nyttigheter som mjölk och kött.

Han är övertygad om att kon har en framtid.

 

Fakta: Wapnö gård

Drivs som ett aktiebolag med lantmästare Lennart E Bengtsson som vd.

Har på 20 år gått från att vara ett traditionellt jordbruk till ett konsumentnära företag med mejeri, restaurang, hotell, saluhall, biogasanläggning, mässor och gårdens alla djur.

Lantbruk: 1 400 mjölkkor, fyra raser används för att få hållbara djur och mjölk och kött.

Areal: Brukar 2 200 hektar, varav 1 100 hektar tröskas.

Kretslopp: Foder till djuren odlas på gården. Biogas från gödseln rötas och ger energi. Växtnäringen återförs till åkern. Biodiesel, RMR, från rapsolja som odlas på gården på väg mot ett fossilfritt jordbruk. Rapskaka till djuren istället för importerad soja.

Växthus: Värms upp med gårdens biogas. 600 kvadratmeter med grönsaker odlas till Wapnö restaurang.

Nästa projekt: Eget ölbryggeri, slakteri och kokbok.

Egen skog: Den årliga tillväxten motsvarar förbrukningen av förpackningar.

Citat: "Vi går inte i spetsen för ett hållbart lantbruk. Vi är i spetsen, först in i framtiden."