Fråga oss här!
Vi erbjuder

Löneenkäten ger svar på mer än lön

Nästa vecka landar löneenkäten i din inbox. Här visar vi den nytta du har av en tillförlitlig lönestatistik, som innehåller så mycket mer än bara löner. Ju fler som svarar på löneenkäten desto bättre service kan vi ge medlemmarna.

Publicerad: Uppdaterad:

" Jag hade ingen aning om att löneenkäten ger så mycket fakta om naturvetare. Själv har jag använt lönestatistiken inför lönesamtal. Jag har också haft stor nytta av Naturvetarnas medlemsservice, särskilt när det har hettat till i arbetslivet."

Maja Ullberg, nutritionist

 

Lönestatistik

En aktuell lönestatistik som går att lita på är en god hjälp inför löneförhandlingen. Men det gäller att använda den på rätt sätt. Läs mer om det på sidan 38.

Lönerådgivning

För att våra ombudsmän i jouren ska kunna ge professionell och individuell lönerådgivning till medlemmarna ligger lönestatistiken i botten. Den visar löneläget för olika yrken i olika branscher och ger en fingervisning om vilken lön just du bör ha.

Karriärrådgivning

Vi får koll på arbetsmarknaden för naturvetare, vilket gör att vi kan ge bättre karriärrådgivning och service till medlemmarna om deras möjligheter. Svaren från löneenkäten visar var naturvetare jobbar och vilka befattningar de har, samt hur branscher utvecklas.

Arbetsmarknad och prognoser

I våra bedömningar om den framtida arbetsmarknaden grundar vi oss på fakta. Löneenkäten ger en aktuell bild av arbetsmarknaden för naturvetare och hur den utvecklas över tid. Detta kan medlemmar ta del av i vår arbetsmarknadsinformation i broschyrer och på webben. Enkäten är också en förutsättning för att kunna göra träffsäkra prognoser.

Utredningar och rapporter

Vi får kunskap om våra medlemmar, vilket ligger till grund för våra rapporter, som den om kartläggningen av hot och våld bland medlemmarna. Vår löneenkät bidrar också till statistiken inom Saco som bland annat har gjort en rapport som visar att kvinnliga akademiker tjänar på lönesamtal.

Medlemsjouren

Vår rådgivning i medlemsjouren baseras i första hand på vår arbetsrättsliga expertis. Men också på en gedigen kunskap om naturvetares arbetsmarknad och villkor. Löneenkäten bidrar till denna kunskap.

Har naturvetare tjänstepension?

I löneenkäten har vi möjlighet att få svar på någon aktuell fråga som gäller naturvetare. I år har vi valt att kartlägga hur stor del av medlemmarna som har tjänstepension, antingen genom kollektivavtal eller om arbetsgivaren erbjuder sina anställda den förmånen på annat sätt.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar