Frågor & svar
Vi erbjuder

Fråga en naturvetare: Hur kan en pumpa bli så stor?

Vad är hemligheten bakom pumpans otroliga växtkraft, upp till 300 kilo under en säsong? Kan man dra nytta av den växtkraften i förädlingen av andra växter?

Publicerad: Uppdaterad:

Pumpornas växtkraft är dels en fråga om odlingsteknik och dels en fråga om genetik. Vid odling av jättepumpor måste odlaren beskära plantorna så all växtkraft kanaliseras till endast en pumpa, annars bildas flera små pumpor på varje planta. Dessutom måste det tillföras näring och vatten i tillräckligt stor mängd för att plantan ska orka producera en jättepumpa.

Det finns ingenting som tyder på att jättepumporna har en mer effektiv fotosyntes än andra sorters pumpor. Däremot har växtförädlare genom selektiv förädling tagit fram olika pumpsorter som har en utökad förmåga att kanalisera, både den tillförda näringen och det kol som fixeras via fotosyntesen, till den växande pumpan.

Det som ytterst begränsar en pumpas maximala storlek är cellerna i pumpans yttervägg. Utvecklingen av ytterväggen kan delas in i en inledande fas där cellerna delar sig och en påföljande fas där cellerna expanderar. Det är möjligt att påverka bägge dessa faser genom selektiv förädling. En förlängd celldelningsfas ger fler celler som i sin tur kan förmås expandera under en längre tid; vilket ger upphov till allt större pumpor.

Jens Sundström, docent i växtfysiologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Kommentarer

Kommentera