Fråga oss här!
Vi erbjuder

Fråga en naturvetare: Heter det magnetkamera eller magnetröntgen?

Efter en meniskskada fick jag mitt knä genomlyst i en magnetkamera. Vissa kallar det för magnetröntgen. Vilken är den rätta benämningen och finns det anledning att vara orolig för strålningen?

Publicerad: Uppdaterad:

Att säga att man gjort en MR-undersökning eller en magnetkameraundersökning är att föredra, då tekniken bakom bildtagningen skiljer sig helt från röntgenundersökningar.

Magnetkameran sänder ut en radiosignal som fångas upp av protonen i kroppens vätekärnor i fett och vatten, som sedan skickas ut igen av vätekärnorna, ett sk eko, som fångas upp av speciella spolar som ligger nära kroppen.
Man använder alltså icke-joniserande strålning till skillnad från röntgen som använder joniserande strålning. Frekvensen för radiosignalen är 64 MHz för en 1.5 Tesla MR-maskin, alltså sänder man i FM bandet.

Förkortningen MR kommer av namnet magnetresonans som anger det fenomen (kärnspinnresonans) som uppstår i vissa atomkärnor när de placeras i ett starkt magnetfält.

Riskerna med strålningen från en magnetkamera anses vara obefintliga enligt dagens forskningsläge, men forskningen kring risker pågår ständigt och vi följer också forskningsfältet på närbesläktade strålningsområden, bland annat risker med mobiltelefoni.

Den största risken med MR-kameror är om det kommer in magnetiska föremål i kameran eller undersökningsrummet. De starka magnetfälten drar i de magnetiska föremålen och de kan bli projektiler som kan skada patienten eller kameran.

Tomas Jonsson, PhD, specialist sjukhusfysiker, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Kommentarer

Kommentera