Fråga oss här!
Vi erbjuder

Gästkrönika: Förarlösa bilar + app = framtiden

Publicerad: Uppdaterad:

I våras gick den snabba förändringen upp för mig. När jag vid min kusins bröllop skulle fråga några yngre gäster om telefonnumret till taxi var deras första reflex att ta fram Ubers app.

Den internetbaserade tjänsten för förmedling av taxi- och samåkningstjänster Uber startade 2009 och är idag etablerad i 55 länder. Företaget är värderat till 15 miljarder dollar. I sommar har vi i media sett hur tjänsten utmanar arbetsrätten och lagstiftningen om taxitrafik. Oavsett var dessa frågor landar måste vi börja förhålla oss till tjänster som Uber.

I våras körde för första gången en förarlös bil från kust till kust i USA. Många bedömare tror att 2030 så är förarlösa bilar väl etablerade på marknaden.
Lägg ihop utvecklingen med tjänster som Uber och förarlösa bilar så har vi något helt nytt. Något Uber själva har insett. De vill köpa elbilstillverkaren Teslas hela års-produktion 2020 om Tesla utvecklar förarlösa bilar.

Utvecklingen går nu så snabbt att det är viktigt att stads- och trafikplanerare som arbetar med hållbar stadsutveckling förhåller sig till att vi inom 10-15 år kan ha en stor andel förarlösa eltaxibilar i trafiken. Kommer denna utveckling att minska eller öka trafikens miljöpåverkan? Svaret är inte givet. Om billiga och smidiga förarlösa eltaxibilar tar resenärer från kollektivtrafiken kan trängseln öka och elbilens minskade utsläpp ätas upp av ökad trafik. Kan vi istället hitta ett samspel mellan kollektivtrafiken och förarlösa eltaxibilar så kan trängsel och utsläpp minska.

Detta kräver styrmedel och planering som dynamiskt hanterar många aktörer, allt från professionella taxiföretag till privatpersoner som hyr ut sina förarlösa bilar när man är på arbetet.

Jag ser framför mig ett trafiksystem dominerad av yt- och energieffektiv spårbunden trafik med täta avgångar som tar resenärer längs de stora trafikstråken. Från hållplats till dörr möts resenären i båda ändar av förarlösa eltaxibilar. Med ett sådant trafiksystem behövs få parkeringsplatser och kanske mindre vägkapacitet. Mark frigörs, städer kan förtätas och transportsträckorna därmed minskas.

Vi är inne i en god spiral. Hur många vill äga en bil när alternativet är smidigare? Innebär utvecklingen privatbilismens eller kollektivtrafikens död? Eller både och? Vi står inför stora förändringar.

Andreas Englund, konsult inom miljö och affärsutveckling, 2:e vice ordförande för Naturvetarna

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar