Fråga oss här!
Vi erbjuder

En bil istället för fjorton

Så skulle verkligheten kunna se ut om bilpendeltrafiken i Stockholm ersätts med självkörande elbilar. Ett bättre trafikflöde, mindre avgaser och partiklar, samt cykelbanor istället för parkeringsplatser kan bli positiva bieffekter.

Publicerad: Uppdaterad:

Pilotstudien från KTH började med en ganska vild frågeställning: vad händer om alla som nu pendlar med bil i Stockholmsområdet istället samåker med självkörande elbilar, så kallade Shared Autonomous Vehicles (SAV)?
– Vi ville få en uppfattning om potentialen av upplägget. Det bygger på att bilpendlarna ska åka till ett visst ställe vid en viss tid på dagen och kan tänka sig att samåka, förklarar Daniel Jonsson.
Han är forskare vid KTH:s centrum för trafikforskning och handledare till Pierre-Jean Rigole som adresserade frågeställningen genom simuleringar i ett datorprogram i sitt examensarbete tidigare i vår.

Tid och plats för annat

Resultatet blev att en självkörande bil skulle kunna ersätta fjorton vanliga personbilar. I verkligheten skulle några fler bilar behövas, det kanske inte alltid finns fler personer som ska resa åt samma håll och för att korta väntetiderna kan antalet också behövas justeras något uppåt. Det skulle också kunna bli så att fler väljer att använda självkörande bilar istället för kollektivtrafiken.
– Själva trafiken skulle kanske inte minska så mycket men det finns ändå många fördelar. Till exempel kan man använda restiden för att göra någonting annat än att köra själv och behovet av parkeringsplatser skulle minska, påpekar Daniel Jönsson.
Den därmed lediga ytan mitt i staden skulle till exempel kunna användas för att bygga fler och bättre cykelbanor. Familjernas vardagsbestyr med skjuts av barn till olika aktiviteter skulle också kunna underlättas om en självkörande bil kunde sköta körningarna.
– Då kan det bli förändringar i hur man schemalägger dagen eftersom man frigör tid.
Det är inte meningen att ersätta kollektivtrafiken, men på de sträckor som kollektivtrafiken inte täcker kan självkörande bilar vara ett bra komplement. Andra tillämpningsområden skulle kunna vara transporter av varor.

En del i ett större nätverk

Privatpersoner kan redan köpa elbilar men marknaden är trög. Det beror dels på kostnaden, dels på begränsningen av körsträckan eftersom bilen måste laddas med jämna mellanrum.
– Men om det till exempel finns en operatör som tillhandahåller en tjänst för jobbpendlingen kan det innebära ett genombrott för elbilarna. Då betalar man för den tjänsten man utnyttjar och behöver inte bekymra sig för resten, ungefär som när man beställer en taxi.
Egentligen skulle man kunna införa ett system med elbilar som körs av taxichaufförer redan nu. Men det är tveksamt om det skulle löna sig ekonomiskt.
– Det behövs en bra affärsmodell. Troligen blir systemet billigare med autonoma bilar. En del av vår forskning handlar om hur efterfrågan på sådana tjänster skulle bli. I längden gäller det att ändra folks beteende, det enklaste är att byta ut den tråkiga pendelresan först och att behålla sin vanliga bil, säger Daniel Jonsson.

Teknik, juridik, etik och säkerhet

Googles självkörande bil, Google car, har fått mycket uppmärksamhet och testas just nu i vissa delstater i USA. Självkörande bilar är utrustade med bland annat GPS, sensorer och kameror för att kunna navigera i trafiken.
Några tekniska problem återstår att lösa, till exempel fungerar kamerorna inte om det regnar, snöar eller om sikten är dåligt. Bilarna är programmerade att inte köra på saker och personer, det kan potentiellt leda till en situation där fotgängare korsar gatan lite hur som helst eftersom bilarna alltid kommer att stanna. Det i sin tur kan störa trafikflödet. En juridisk fråga är vem som ska hållas ansvarig om någonting händer och en etisk fråga är hur bilen ska välja i en situation där den kommer att krocka oavsett hur den väljer.
– De tekniska bitarna går att lösa, det är nästan svårare att lösa den juridiska och etiska knuten, kommenterar Daniel Jonsson.
Han berättar också att de självkörande bilarna är säkrare än vanliga bilar i trafiken. Reaktionsförmågan är bättre än människans och om bilarna kan kommunicera med varandra kan trafikflödet bli smidigare. Bilarnas hård- och mjukvara och möjlighet till nätverksuppkoppling kan däremot leda till en annan typ av säkerhetsproblem.
– Det finns en risk för virus, eller ännu värre, intrång av hackers. Det krävs en mycket hög IT-säkerhet för att förhindra detta. En annan fråga är integriteten – en operatör vet mycket om dina resvanor.

Skapa nya vanor

Exakt när vi kommer att kunna pendla med självkörande bilar är svårt att förutspå. Det handlar om ett samspel mellan den tekniska utvecklingen, ekonomiska intressen och nya lagar och regler. Inte minst ska den nya tekniken också accepteras av samhället.
– Det gäller att testa ett par gånger för att upptäcka fördelarna, sedan blir det en vana. Vem vet, den dagen kanske kommer där vi undrar hur vi någonsin kunde köra i en vanlig bil mitt i stan.

Text: Natalie von der Lehr