Fråga oss här!
Vi erbjuder
Vi vill inte att alla ska vara stöpta i samma form och då kan könet vara en kompetens, säger Birgitta Boström.

Chefen som vill öka mångfalden

Med hälften kvinnor i ledningsgruppen kan kompetensen inom SCA Skog i Västerbotten breddas. Även om det är en lång startsträcka kan den processen påskyndas med Birgitta Boström som chef.

Publicerad: Uppdaterad:

På SCA Skog i Västerbotten jobbar man för att ta in ny kompetens och erfarenhet vid rekryteringar. Men kvinnorna är få. Ute i den operativa verksamheten är bara två av trettiotvå tjänstemän kvinnor.

– Visst är det möjligt att få in fler. Vår låga personalomsättning gör att förändring tar tid. Det är dessutom svårare att rekrytera till små orter som Åsele och Dorotea, säger Birgitta Boström.

Men nu är något på gång.

– Vid våra senaste rekryteringar har vi haft många och kvalificerade sökanden även till mindre orter, vilket är glädjande. Andelen kvinnor är dessvärre fortsatt mycket låg.

Stöpta i samma form

Hon är själv skogsförvaltare och chef över SCA Skog i hela länet.

– Jag är den första och än så länge den enda kvinnliga skogsförvaltaren inom företaget. Vid förvaltningskontoret i Umeå är fem av elva kvinnor. Här finns även tjänster inom bland annat administration, och arbetsmarknaden är annorlunda i Umeå än i inlandet.

Hon är noga med att påpeka att erfarenhet och kompetens står i fokus vid rekryteringar.

– Det handlar också om vilken kompetens man kan bidra med till gruppen. Vi vill inte att alla ska vara stöpta i samma form och då kan könet vara en kompetens.

Hon menar att en nyckel till större mångfald är att få in fler med annan utbildning än den skogliga.

– Vi är för likformade, vilket är ett aber för oss. Därför satsar vi nu på att rekrytera andra kompetenser, som ekonomer och säljare, till de tjänster där det är möjligt. Basen kommer även i framtiden vara skoglig utbildning.

Svårare för unga kvinnor

För egen del har hon bara blivit positivt bemött i rollen som chef och kvinna.

– Jag kom in som skogsförvaltare och högsta ansvarig på SCA Skog i Västerbotten. Jag tror att det många gånger kan vara mycket svårare för en ung kvinna och lite av en "udda fågel" att bli accepterad som en i gänget än vad det har varit för mig, som högsta chef för verksamheten.

Tidigare när hon jobbade på sågverk, där kompetensen och erfarenheten var bredare, var det större acceptans för att tänka annorlunda.

Däremot kunde hon uppleva sig diskriminerad när hon jobbade internationellt. I flera andra länder är skogsbranschen mer konservativ än i Sverige.

Machokultur finns

Vi kommer in på frågan om machokultur, som hon håller med om finns även i Sverige.

– De flesta skogligt utbildade är intresserade av jakt och friluftsliv, vilket kan vara en grogrund för en typisk manlig kultur, där tjejer inte känner sig bekväma. Men det gör nog inte alla män heller.

Hur jobbar ni med genusfrågan?

– Vi har utbildningsdagar där vi tar upp värdefrågor. Det handlar bland annat om hur man som individ påverkar andra med sitt beteende och vilket ansvar man själv har för stämningen.

Reaktionerna bland medarbetarna har varierat. Vissa tycker att det är nyttiga övningar, medan andra inte ser värdet.

– Jag tror på mångfald. Med fler kvinnor blir det ett annat språkbruk och bredare synsätt, vilket gör oss starkare på marknaden. Större mångfald i personalgruppen är en konkurrensfördel.

Vill vara förebild

Att hälften i ledningsgruppen är kvinnor tror hon kommer att märkas i hela organisationen om några år.

– Det är för tidigt att dra några slutsatser nu. På sikt är jag övertygad om att det kommer att sätta spår. Jag vill själv vara en förebild för tjejer inom skogsbranschen.

Vad behöver göras mer?

– Jag tror att man ska börja tidigt, redan i grundskolan och på gymnasiet. Skogen i skolan är ett bra exempel. Detsamma gäller satsningen i Skinnskatteberg som erbjuder unga tjejer inblickar i skogsbranschen under en vecka.

Ocean race

Vad gör SCA-koncernen?

– Ett tydligt ställningstagande var starten i Ocean race med bara kvinnor i besättningen. Inom vårt affärsområde, SCA Forest Products, finns flera goda exempel på kvinnliga chefer på sågverk, liksom på pappers- och massabruk.

Även om kvinnosatsningen i Ocean race var en stark symbolik menar hon att det dagliga arbetet för ett mer jämställt arbetsliv är viktigast.

– Frågan är uppe på bordet och det har hänt en del. Det är lättare att komma in som kvinna i dag. Ett bekymmer är dock att fler kvinnor än män lämnar skogsbranschen, vilket vi med gemensamma krafter måste ändra på.

 

Birgitta Boström

Aktuell: Skogsförvaltare och chef för SCA Skog i Västerbotten, med totalt 60 anställda, varav sju kvinnor.

Utbildning: Jägmästare.

Familj och bor: Gift och två söner, 21 och 17 år. Sörmjöle, by vid havet 2 mil söder om Umeå

Gör en ledig dag: Påtar i min trädgård och drömmer om att skapa ett arboretum, spelar golf. Åker skidor vintertid.

Bästa karriärtips till tjejer: Våga anta utmaningar. Berätta för din chef vad du vill uppnå i karriären. Då är ni åtminstone två som kan se till att det blir så.

Läser just nu: Trädgårdsform av Karin Janrik och Viveka Ljungström.

Favoritskog: Munkängarna på Kinnekulle, naturskönt område fullt av ädla lövträd – magiskt!

 

SCA Skog

  • Västerbotten skogsförvaltning ansvarar för SCA:s virkesanskaffning och skötsel av egna skogar inom Västerbottens län. Förvaltar närmare en halv miljon hektar mark, varav 362 000 hektar är produktiv skogsmark.
  • Med uttag från den egna skogen och köp från privata skogsägare försörjer man den egna industrin med råvara.
  • Förvaltningskontoret ligger i Umeå. Lokalkontor finns i Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Norsjö, Umeå, Lycksele, Storuman och Rundvik.
Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar