Fråga oss här!
Vi erbjuder
”Vi stärker dig i den roll du har!”

Profilen: Ann Lundström

Ann Lundström betonar vikten av att verkligen veta – eller ta reda på – vad man vill i sitt yrkesliv. Hon jobbar sedan fyra år som karriärrådgivare på Naturvetarna.

Publicerad: Uppdaterad:

Vad lockade med jobbet?

– Jag jobbade som säljare men insåg att jag är mer av en serviceperson och ville pröva något annat. Rollen som karriärrådgivare lockade då den innebär att hjälpa andra att se sin potential.

Vad går din roll ut på?

– Den går ut på att stödja våra medlemmar. I vår karriärservice ingår bland annat rådgivning, profilanalys, CV- och intervjucoachning samt coachning inför lönesamtalet. Nu lanserar vi också en ny tjänst, LinkedIn-coachning, som jag tror kommer att bli mycket uppskattad.

Vad är bäst med jobbet?

– Variationen! Jag gillar att vara ute och hålla workshops och presentationer. Vi på karriärservice deltar på arbetsmarknadsdagar och afterworks runt i hela landet. Det är kul att få så mycket kontakt med medlemmarna, och en direkt återkoppling på det vi gör.

Har du något generellt tips?

– Mina samtal börjar ofta med ”vad vill du?”. En del blir förvånade över frågan. Men om man inte vet det så är det svårt att komma framåt i rätt riktning. Allt är personligt. Man kommer ofta tillbaka till frågan flera gånger under samtalets gång. Jag vill även tipsa om de rapporter vi tagit fram för att guida medlemmarna www.naturvetarna.se/rapporter. Det är ett resultat av att vårt arbete med de strategiska frågorna inom naturvetenskaplig kompetens och arbetsmarknad.

Vad utmärker Naturvetarnas karriärservice?

– Vi är sju stycken utbildade karriärcoacher som jobbar här. Vi har en bred kompetens och ett stort utbud av tjänster. Det ger oss en kunskap om våra medlemmars arbetsmarknad som är svår för generella arbetsmarknadscoacher att uppnå. Inför en arbetsmarknadsdag för postdoks och doktorander beskrev jag den presentation vi kunde hålla. ”Det är bara ert förbund som har kunskap om detta” var reaktionen jag fick!

Christina Jägare

kommunikatör