Fråga oss här!
Vi erbjuder

Fråga en naturvetare: Hur snabbt går neutronerna på ESS?

Varför måste acceleratorn på ESS vara så lång som 500 meter och vilka hastigheter handlar det om?

På European Spallation Source, ESS, kommer materialforskning att bedrivas med hjälp av neutronspridning. Det är en nyckelteknik för att studera material på nanonivå. ESS har till skillnad från den intilliggande forskningsanläggningen MAX IV ingen cirkulär synkrotron, utan en linjär accelerator på runt 500 meter.

I acceleratorn kommer protoner att accelereras till nära nog ljusets hastighet. När de far in i målstationen slås neutroner loss från det roterande målhjulet, som är av volfram. Den processen kallas spallation (spjälkning). Neutronerna leds sedan vidare till 22 specialiserade instrument där olika typer av prover kan studeras. Forskningen på ESS kommer att ge svar på många frågor inom bland annat fysik, kemi, materialvetenskap, biologi, teknik och geovetenskap.

Acceleratorn behöver vara så lång för att komma upp i de energinivåer som krävs för att få fram neutroner i den mängd och av den kvalitet som behövs. Ju fler neutroner desto starkare ljus. På ESS kommer varje proton att generera omkring 60 neutroner. Den höga ljusstyrkan hos neutronkällan på ESS kommer att göra det möjligt för forskare att studera material på nanonivå med oöverträffad precision och detaljrikedom.

Julia Öberg, presschef vid ESS

Senast uppdaterad: