Fråga oss här!
Vi erbjuder
”Man blir aldrig fullärd i det här yrket.”

Profilen: Anna Kellin

Anna Kellin är kassör i Sveriges Cytodiagnostiker. Vid årsskiftet blev de en professionsförening inom Naturvetarna. Sedan flera år arbetar föreningen och Naturvetarna för att cytodiagnostiker ska få en yrkeslegitimation.

Publicerad: Uppdaterad:

Vad kommer ni att göra i professionsföreningen?

Vi anordnar kurser och möten och arbetar med frågor som rör vår yrkesroll. Nu hoppas vi att vår röst hörs tydligare, samt att vi och Naturvetarna kan få utbyte av varandras kompetenser. Genom att vi får hjälp med vissa administrativa uppgifter kan vi fokusera mer på våra frågor.

Vilka frågor är aktuella just nu?

De mest aktuella frågorna är utbildningen samt remissversionen Screening för livmoderhalscancer, rekommendation och bedömningsunderlag utarbetat av Socialstyrelsen.

Har yrket förändrats de senaste åren?

Laboratorierna har övergått från att diagnosticera konventionella utstryksglas från livmoderhalsen till att använda sig av vätskebaserad metodik istället, vilket möjliggör kompletterande analyser till morfologin.  Många cytodiagnostiker har också fått utökat diagnostisk ansvar, vilket innebär att självständigt besvara atypiska prover.

Varför valde du att bli cytodiagnostiker?

Under min utbildning till biomedicinsk analytiker tyckte jag att morfologisk cellbiologi var en av de roligaste kurserna. Det är ett spännande yrke där man aldrig blir fullärd.

Hur ser en arbetsdag ut?

Vi diagnosticerar både allmänna och gynekologiska prover. Generellt sett söker vi efter cellförändringar och maligniteter genom att studera cellernas morfologi i ljusmikroskop. Övriga arbetsuppgifter kan t ex utgöras av assistens vid punktioner, kvalitetsarbete och metodutveckling.

Behöver man locka fler personer till yrket?

Behovet av cytodiagnostiker är stort idag. Om fler än biomedicinska analytiker vore behöriga att söka skulle fler lockas till yrket. Genom att erbjuda fortbildning inom yrket kan man öka den diagnostiska kompetensen, vilket ökar möjligheten att kunna påverka sin lön.

Utbildningen lades ner. Vad händer framöver?

Beskedet kom helt oväntat. Det sades att den inte höll tillräckligt hög akademisk nivå. Utbildningen lades ned innan ett nytt bra alternativ var framarbetat, vilket var synd. Den nya utbildningen är planerad att starta hösten 2016, och vi hoppas kunna vara med att påverka den.

Christina Jägare

kommunikatör