Fråga oss här!
Vi erbjuder
Per Bolund cyklar till jobbet varje dag året runt. Under de tre senaste åren har han cyklat en sträcka som motsvarar ett kvarts varv runt jorden. Foto: Lars-Erik Liljebäck

Fler naturvetare behövs i politiken

Som minister kan biologen Per Bolund förändra samhället. Han menar att miljöfrågorna är centrala i all politik, allt från vad vi äter till var vi placerar våra pengar. Men det var Östersjön som väckte hans engagemang för miljön.

Publicerad: Uppdaterad:

Per Bolund talar snabbt, men budskapet är tydligt: det politiska engagemanget bottnar i kärlek. En kärlek till naturen som började i barndomen och som blev större ju mer han lärde sig.

– Jag har vuxit upp med somrar i Stockholms skärgård, varit mycket ute i naturen och nära vattnet. Jag har på nära håll sett förändringarna i Östersjön med döda bottnar och övergödning, och hur miljögifter gör att man inte kan äta fisken som förr.

Han tycker att den naturvetenskapliga kompetensen blir allt viktigare i en värld med begränsade resurser och ekosystem som är på väg att kollapsa.

Bättre beslut

– Vi behöver miljöanpassa hela samhället. Och för att kunna skapa en hållbar värld behövs naturvetare på fler platser i samhället. Inte minst inom politiken, som i dag präglas av juridik, ekonomi och samhällsvetenskap. Vi behöver komplettera med ingenjörskonst och naturvetenskap för att ta bättre beslut för framtiden.

Per Bolund valde att läsa biologi på grund av sitt naturintresse och en engagerad biologilärare på gymnasiet. Under utbildningen växte miljöintresset tillsammans med en oro för samhällets inriktning.

Paus i forskningen

– Jag började forska inom systemekologi för att jag ville förändra, men insåg att det behövs politiska beslut för att det ska hända något. Så jag tänkte att jag tar en paus i forskningen, tog med mig mina biologikunskaper och engagerade mig i kommunpolitiken.

Han började arbeta med transportfrågor och med att förbättra för cykling och gående i stadsmiljö. Och fortsatte som politisk sakkunnig på Näringsdepartementet för att få ihop ett system för trängselskatten i Stockholm.

– Jag tycker att jag har kunnat påverka miljön i alla mina politiska uppdrag. Det finns alltid en miljödimension, från lokala uppdrag till riksdagen och nu som minister i regeringen. Till exempel frågor om hållbar konsumtion, och att en bra avkastning på finansmarknaden förutsätter ett miljöansvar.

Många steg

Han tycker att hans akademiska utbildning har ett stort värde i arbetet. För att ta in vetenskapliga data, att kunna hantera stora informationsmängder, gallra och se vilka fakta som är relevanta för att fatta beslut. Men han har ofta upplevt att det kan vara svårt att komma in med en vetenskaplig utgångspunkt i politiken. Vetenskapen krockar ofta med politiken, där allt är förhandlingsbart.

– Politik handlar hela tiden om att ta steg i rätt riktning. Även om man inte når fram i varje diskussion kan man efter tillräckligt många komma fram till beslut som ger en hållbar samhällsutveckling.

Fler naturvetare

Varför är det då så få naturvetare i politiken? Per Bolund ser två delförklaringar. Det ena är att väljarna har haft en bild av ett samhälle utan resurs- och miljöbegränsningar och inte sett att kompetensen behövs.

– Sedan ligger det nog i utbildningssystemet, som har en tydlig prägel på forskning inom det egna området. Jag saknade till exempel en diskussion om politiska konsekvenser när jag läste biologlinjen.

Han tror att det är viktigt att ta in politiska dimensioner. Läser man grundläggande botanik kan man till exempel prata om hur den biologiska mångfalden påverkas av politiska beslut.

– Jag hoppas att fler naturvetare ger sig in i politiken. Det är spännande och roligt och de behövs!

Tips till den som vill ge sig in i politiken

1. Just do it! Titta på vilka partier du tycker känns attraktiva. Det finns stort intresse och det är ganska lätt att komma in. Man behöver inte koka kaffe i flera år, utan får ganska snabbt vara med och påverka

2. Ha lite tålamod. Acceptera att du inte alltid får besluten dit du vill ha dem. Man kommer inte hela vägen i varje beslut. Gör så gott det går och försök komma så långt som möjligt. Det är viktigt att ha med sig att man inte får genomslag för hela sin vetenskapliga grund. Man behöver kompromissa, men till slut kan man nå fram till hållbar utveckling.

 

Per Bolund

Utbildning: Biologlinjen, inriktning på marinbiologi och miljövård.

Arbete: Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister.

Inspireras av: Mina barn. Jag har haft stor glädje av frisk natur och miljö att vara ute i på ledig tid; det värdet vill jag lämna över till mina barn. Det gör att jag orkar jobba lite till.

Ogillar: Stillasittande, aktivitet är bättre än passivitet i nästan alla fall.

Familj: Sambo (kulturvetare) och tre barn.

Bästa miljötips: Börja med enkla förändringar i vardagen som att köpa ekologisk mat om du har möjlighet eller till exempel välja miljömärkt el.

Gör en ledig dag: Försöker ta mig ut i naturen, i Stockholm finns fantastiska naturområden nära stan.

Anna Norberg

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

Kommentera