Fråga oss här!
Vi erbjuder
Åsa Rosenquist är en av uppfinnarna till läkemedlet simeprevir, mot hepatit C. Foto: Anna Ledin.

Blågul medicin gör global succé

Medivirs läkemedel mot hepatit C toppar listan över de viktigaste forskningsnyheterna förra året. Patienter som tidigare var dödsdömda kan nu botas. Forskaren Åsa Rosenquist har varit med på hela resan.

Publicerad: Uppdaterad:

Ett tidningsurklipp från 1988 berättar hur det började. Som en fågel Fenix uppstod Medivir från Astras nedlagda HIV-forskning i Södertälje.

– För en krona fick forskarna med sig hela virologiportföljen med fokus på HIV och herpes virus, säger avdelningschef Åsa Rosenquist.

Hon kom som disputerad läkemedelskemist från Linköpings universitet och en tidig karriär på Astra Zeneca i Mölndal i början av 2000-talet. Redan några år innan såg Medivir behovet av nya mediciner mot hepatit C, som tidigare var en obotlig sjukdom. Mellan en och tre procent av världens befolkning är infekterad av viruset, vilket motsvarar närmare 130-150 miljoner människor.

Botas i klinik

Men riktigt alla botas inte från sjukdomen som angriper levern och kan orsaka skrumplever.

– Med de nya behadlingarna blir över 90 procent av dem som har hepatit C friska. Utvecklingen går hela tiden framåt med nya läkemedel och nya kombinationer av mediciner, säger Åsa Rosenquist.

I kliniska studier botas nu i stort sätt alla patienter. Det handlar bland annat om att sätta in rätt behandlingen baserat på graden av leverskada samt vilken subtyp av virus patienten är infekterad med.

Hans Rosling, professor i internationell hälsa, är en av dem som har blivit frisk från hepatit C. Han är lyrisk över läkemedlet men är kritisk mot att alla smittade inte har tillgång till det.

Landstingen menar att det skulle för bli dyrt att ge läkemedlet till alla, trots att det enligt Hans Rosling bryter mot smittskyddslagen. Själv åkte han till Japan, där läkemedlet är billigare och betalade ur egen ficka.

Internationell miljö

På labbet i Huddinge gnuggar närmare 80 forskare sina geniknölar i jakten på nya läkemedel. Känslan av framgång är påtaglig. På ett anslag meddelas att alla är lediga på skärtorsdagen, som en följd av företagets framgångsrika arbete förra året.

I fikarummet talas det engelska. Ungefär hälften av forskarna kommer från andra länder, som England, Holland, Ukraina, USA, Ryssland och Kanada. Några kommer också från den nedlagda forskningen på Astra Zeneca i Södertälje.

– Det är en stimulerande miljö att jobba i, alla är motiverade och vill Medivirs bästa. Framgång ger råg i ryggen och skapar trygghet bland medarbetarna, som känner sig viktiga, säger Åsa Rosenquist.

Vilka är framgångsfaktorerna?

– Inga resultat sopas under mattan, vi är ärliga med våra data och ser hela sanningen, även när det inte går som vi tänkt oss. Vi har ett starkt fokus mot målet.

Hur känns det att ha uppfunnit ett nytt läkemedel?

– Det är en härlig känsla och jag är otroligt glad och stolt. Jag har träffat patienter som har blivit botade. Det ger en stor tillfredsställelse att kunna göra nytta för människor.

Nya utmaningar

Även själva processen, vägen dit, gillar hon.

– Det är roligt att jobba med så många duktiga och engagerade människor, allt från mina kollegor till forskare inom akademin och med vår samarbetspartner Janssen, som är ett stort amerikansk läkemedelsbolag.

Hon har varit på konferenser i hela världen och många har imponerats av hur lilla Medivir har kunnat utveckla ett läkemedel mot hepatit C.

Men nu finns nya utmaningar. Bland annat är ett kompletterande läkemedel mot hepatit C med en annan verkningsmekanism på gång.

– Nu satsar vi på att utveckla nya läkemedel inom cancerområdet, där vi använder samma teknikplattformar som i virusforskningen. Vi bygget vidare på vår kunskap om att designa och utveckla små molekyler som hämmar proteaser. Vi jobbar också vidare med vår expertis inom nukleotid- och nukleosidvetenskap, som är ett viktigt område inom cancerläkemedel.

Lång process

Det tar lång tid att utveckla nya läkemedel. Vanligvis tar det 10-15 år innan ett nytt läkemedel når patienterna. I jakten på nya substanser utgår forskarna från ett bibliotek med molekyler som de testar, förändrar och syntetiserar på labb.

– Det är en tålamodsprövande process som sker i flera olika faser och tar många år. När det gäller proteas använder man sig bland annat av datormodelleringar för att designa nya molekyler. I NMR-spektroskop studeras molekylernas struktur.

I det tidiga arbetet optimeras molekylernas egenskaper som biologisk aktivitet, upptag och nedbrytning i kroppen, liksom toxicitet.

– När man sedan har valt en läkemedelskandidat testas den i prekliniska studier och i tre olika faser av klinisk studier Där kollas hur läkemedlet tas upp, transporteras runt i kroppen och utsöndras, liksom att identifiera eventuella biverkningar.

 

Häng med på framgångsresan

1988

Uppsagda forskare från Astra (i dag Astra Zeneca)köper den nedlagda virusforskningen för en krona. I virologiportföljen ingår projekt inom HIV och Herpesvirus. Det nya läkemedelsföretaget Medivir ser dagens ljus.

1996

Medivir noteras på börsen.

1998

Forskningen om hepatit C startar i samarbete med akademin: Linköpings universitet och Stockholms universitet.

2001

Åsa Rosenquist tar steget över från Astra Zeneca och Linköpings Universitet till Medivir.

2002

Ett tyskt läkemedelsföretag har utvecklat en substans mot hepatit C, den uppvisar effekt i människa med har problem med toxiska effekter. En hel del forskning och utveckling återstår.

2003

Forskningen för ett nytt läkemedel mot hepatit C är i full gång på labbet i Huddinge. Startpunkten är ett Vinnova-samarbete med Linköpings universitet. Man drar nytta av all forskning som gjorts på området och lusläser publikationer. Den verksamma molekylen vässas i långa serier av olika varianter. Totalt 1 000 molekyler tas fram och testas innan man hittar en molekyl som lever upp till alla krav.

2004

Forskarna med Åsa Rosenquist i spetsen är på rätt spår och en lösning är på gång. Samarbetet med läkemedelsföretaget Janssen inleds och projektet finslipas. Läkemedlet visar goda resultat i de prekliniska testerna

2005

Medivir och Janssen bestämmer sig för att gå vidare med en molekyl som har avsedd effekt, tas upp av kroppen, är säker, löslig och är en innovation.

2007

Kliniska prövningar i fas 1 på 40 patienter, som bland annat visar att upptaget fungerar och att läkemedlet inte leder till några biverkningar.

2008-2013

Läkemedlet utvärderas vidare i fas två och tre kliniska studier. Under resans gång behandlas mer än 4 000 patienter med god effekt innan det godkänns.

2014

Läkemedlet Simeprevir erövrar flera marknader efter godkännande i Sverige, Japan, Kanada, USA och EU. Simeprevir toppar tidningen Dagens Medicins lista över de tio viktigaste forskningsnyheterna under året. Medivir drar in 1,4 miljoner kronor i royalties från den globala försäljningen och 200 miljoner kronor från egen försäljning i Norden. Nu kan 90 procent av alla patienter som har drabbats av den svåraste varianten av hepatit C botas. Tidigare blev hälften friska.

2015

Konkurrensen hårdnar om att utveckla ännu bättre mediciner. Ett race pågår för att hitta bästa kombinationer med andra HVC läkemedel för att ytterligare förbättra resultaten och förenkla behandlingen. Medivir utvecklar nu ett medel med annan verkningsmekanism som bygger på HCV polymerashämmare.

 

Åsa Rosenquist

Aktuell: En av uppfinnarna till läkemedlet simeprevir mot hepatit C.

Utbildning: Disputerad läkemedelskemist, organisk kemi, vid Linköpings universitet.

Jobb: Avdelningschef för runt 35 forskare inom kemi och analytisk kemi på Medivir i Huddinge.

Karriär: Post doc på Berkeley, CA. Jobbade på AstraZeneca och Linköpings Universitetet innan jobbet på Medivir.

Bästa sida: Fokus och driv. Bra på att se de stora dragen. Stötta medarbetarna i deras utveckling.

Gillar hos kollegor: Engagemang och ansvarstagande.

Bästa karriärtips: Var dig själv och ha roligt.

Familj: Två Söner och man.

Gör en ledig dag: Jobbar i trädgården och lagar god mat. Tränar jogging och jympa.

Så funkar medicinen mot hepatit C

Simeprevir (Olysio) är en så kallad proteashämmare som blockerar det enzym som klipper av det plyprotein som bildas efter RNA- avläsning. När den processen avstannar kan inte viruset replikeras och dör. För att undvika resistens kombineras det läkemedlet med andra HCV läkemedel som blockerar andra enzymer som är nödvändiga för virusets replikation. Nu utvecklar Medivir ett läkemedel med en helt annan verkningsmekanism, som hämmar virusets syntetisering av RNA.

 

Mer i Medivirs forskningsportfölj

Artros

Genom att hämma enzymet cathepsin K minskar det lednedbrytningen vid artros. Läkemedlet har potential att kunna bli en framtida behandling av artros och andra benrelaterade sjukdomar. Läkemedlet, befinner sig klinisk fas-1-prövning. Hittills ser resultaten lovande ut.

Neuropatisk smärta

En typ av kronisk nervskadesmärta som kan uppstå vid diabetes, herpes zoster, cancer och olika typer av kroniska ländryggsbesvär. Även här handlar det om att hämma ett enzym – cathepsin S. Tanken är att minska inflammationen för att uppnå en smärtlindrande effekt. Är i preklinisk fas. Nu förbereds de första studierna hos människa.

RS-virus infektion

Kan orsaka livshotande lung- och luftvägsinfektioner, särskilt hos barn. Hämmar RS-virusets fusionsprotein, vilket är en viktig bärare av virus in i värdceller och ett mål för nya mediciner. Är i utvecklingsfas fas.

HIV

HIV är ett virus som bryter ner och skadar immunförsvaret. Överförs via blod och kroppsvätskor. Aids utgör slutstadiet av en Hiv-infektion. Proteashämmare i preklinisk fas i samarbete Janssen Pharmaceuticals, sedan 2006.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

franceru 2015-07-03

blev det riktig succé? http://www.lifesciencesweden.se/avta…/medivir-omorganiserar/ p.s. jag håller inte med att det är en svensk medicin: tmc435 (simeprevir) kommer från Tibotec Pharm Inc. (Belgium) och Janssen (J&J) har gjört en del jobb (många patent är Janssen som äger)...

Kommentera
Tack för din kommentar