Fråga oss här!
Vi erbjuder

Fråga en naturvetare: Vad hände med mammuten?

Vad säger de senaste rönen om varför mammuten dog ut?

Publicerad: Uppdaterad:

Klimatet eller människa är de två huvudspåren, eller en kombination av båda.

Resultaten från min forskargrupp tyder på att klimatet spelade den viktigaste rollen för mammutens utdöende i kontinentala Eurasien och Nordamerika. Å andra sidan publicerades för inte så länge sedan en artikel som argumenterade för att det var människan som låg bakom megafaunans utdöende.

Utdöende är en process där flera olika populationer dör ut efter varandra. De sista mammutarna levde på Wrangels ö fram till för 4000 år sedan.Varför de dog ut vet vi väldigt lite om, men utöver klimat/människa så kan man även tänka sig att Wrangels ö helt enkelt var för liten för att kunna upprätthålla en livskraftig population i mer än 6000 år.

En tredje hypotes är därför att mammuten på Wrangels ö kan ha dött ut av inavel och förlust av genetisk variation. Denna frågeställning jobbar vi nu med för närvarande, med hjälp av genomsekvensering på ett flertal mammutprover.

Love Dalén, forskare i paleogenetik vid Naturhistoriska riksmuseet

Kommentarer

Kommentera