Fråga oss här!
Vi erbjuder
Mer matfisk kommer i framtiden från slutna system på land. Det behövs en balans mellan vild och odlad fisk för att bevara ett aktivt och levande fiske, säger Anders Kiessling.

Som en fisk på torra land…

Vi måste minska odlingstrycket på våra jordar och odla mer i vatten. Fast helst på land. Det tycker Anders Kiessling, professor i vattenbruk vid SLU. Han talar om framtidens matproduktion, där nästan allt handlar om kretslopp.

– Vattenbruk är än så länge litet i Sverige, men jag ser det som en sista pusselbit i ett komplett kretslopp för att producera mat. Den nya generationens vattenbruk kan kopplas ihop med jord- och skogsbruk, så att till exempel överskottet från en svingård blir energi och foder för en fiskodling.

Musselägg

Detta är ett sätt att minska läckaget av näring från vår matproduktion, men vi behöver också få tillbaka det som redan läckt ut i hav och sjöar. Anders Kiessling berättar om så kallade blå fångstgrödor, det vill säga makroalger och skaldjur som fångar upp näring i vattnet. Musslor som odlats för detta kan sedan bli fiskfoder eller proteinrikt hönsfoder för äggproduktion.

– Och musselägg, alltså ägg från höns som ätit musslor, ger tydligen finare sockerkaka. Det är alltså inte bara bra för miljön, utan har andra effekter på grund av sin naturliga näringssammansättning.

Reningsverk i vattnet

Framtiden för vattenbruket ligger enligt Anders Kiessling i slutna system för odling av fisk och skaldjur. I så kallade recirkulerande vattenbruk kan man återanvända upp till 99,2 procent av vattnet och fånga upp näringsrikt organiskt material med hjälp av filter. Man kan också koppla på ett växthus där vatten från fiskodlingen används som näring för växterna.

Ytterligare ett steg är att ha en sluten odling där reningsverket finns i själva vattnet. Det gör man genom att skapa ett kretslopp i odlingsvattnet med hjälp av mikrober. 

– Vi har provat att odla räkor, eftersom de kan leva på den här typen av foder, men det skulle även kunna fungera med tilapia och karpfiskar, som också klarar sig på enbart vegetabilisk föda.

650 arter

Anders Kiessling säger att det är möjligt att odla 650 olika arter ifrån växt-, alg- och djurriket i vattenbruket. Men han tror att vi kommer att fortsätta att äta ungefär samma saker som i dag. Bara produktionsmetoderna skiljer.

– Det går att lägga högteknologisk sluten produktion nära annan industri och använda till exempel spillvärme från den. Vi kan börja producera på ett miljövänligt sätt i större skala och närmare konsumenter och arbetskraft. Ett slutet system inomhus blir också mindre känsligt för förändringar i klimatet.

Kompetens i framtidens vattenbruk

 • Livsmedelsagronomer
 • Husdjursagronomer
 • Mikrobiologer
 • Biokemi
 • Akvakultur
 • Livsmedelshygien
 • Ingenjörer
 • Odlingsteknik
 • Sjövana – för den som ska odla alger i havet
 • Förståelse för vattenlevande djur
 • Kunskap om certifieringssystem (ISO, ASC, Krav)

 

Läs mer om vattenbruk:

Havsbruket kliver upp på land

Varför odlar man tropiska jätteräkor i Uppsala?

En åker under ytan - om odling av brunalger

"Vi måste odla fisk" - Naturskyddsföreningen om vattenbruk

 

Senast uppdaterad: