Fråga oss här!
Vi erbjuder

Hanna tänkte utanför boxen

Fler naturvetare borde kunna jobba utanför det naturvetenskapliga fältet. Det menar Hanna Eriksson Hägg som har nytt jobb som utredare på Riksdagens utredningstjänst. Där kommer bland annat hennes skicklighet att hantera stora mängder data till nytta.

Publicerad: Uppdaterad:

Vad gör du på jobbet?

– Vi gör korta utredningar på uppdrag från ledamöter i riksdagen, partikanslier och europeiska parlament. Jag jobbar mest med frågor som berör miljö, jordbruk och natur men även med annat, som försvars- och statsvetenskapliga frågor. Mitt jobb går ut på att samla in, bedöma och sammanställa befintligt kunskapsunderlag.

Hur används utredningarna?

– Utredningarna ska vara sakliga och inte politiskt vinklade. Arbetet sker under uppdragssekretess och uppdragsgivaren avgör sedan om materialet används internt eller offentligt.

Hur hamnade du där?

– Jag jobbade tidigare på Sveriges unga akademi och var här på studiebesök genom ett program där forskare och politiker praktiserade hos varandra. Det började med ett vikariat som övergick till en fast tjänst, så nu är vi två naturvetare på utredningstjänsten.

Varför fick du jobbet?

– Jag lyckades lyfta fram min breda tvärvetenskaplig bakgrund som miljövetare. Jag har kanske inte så stor nytta av att kunna växtarter och kemiska formler, men jag vet hur jag ska hitta och värdera information. Jag kan en hel del statistik och matematik från min forskning och jag är inte rädd för att gå utanför ramarna.

Hur kan fler arbetsgivare dra nytta av naturvetenskaplig kompetens?

– Allt fler börjar inse att naturvetare kan mycket mer än själva sakkunskapen. Naturvetare är duktiga på att söka information, skriva och kommunicera på både svenska och engelska, och hantera stora datamängder. Vi har mer gemensamt med andra discipliner än vad vi tror, så det bör finnas plats för fler naturvetare på fler kunskapsintensiva arbetsplatser.

Tips till andra som vill söka sig vidare?

– Våga tänka brett och utanför ramarna. Fundera på vad det finns för andra färdigheter som du lärt dig utöver dina ämneskunskaper, de är minst lika viktigt när du söker jobb!

Johanna Rösth

kommunikatör

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar