Fråga oss här!
Vi erbjuder
”Ett väldigt bra sätt att utbyta erfarenheter”

Profilen: Magnus Hellstrandh

Magnus Hellstrandh var ombud på Naturvetarnas kongress 2015. Att få samhället att inse nyttan och behovet av naturvetare var en fråga han drev då.

Publicerad: Uppdaterad:

Vad lockade med att vara kongressombud?

– Jag var väldigt fackligt aktiv i och det föll sig naturligt. Vid den tidpunkten arbetade jag heltid med nedläggningen vid Astra Zeneca i Södertälje. Jag blev nominerad av kollegor men det kändes väldigt bra.

Vad är ditt starkaste intryck av kongressen?

– Det var intressant att få träffa så många olika typer av naturvetare med olika inriktningar. Det blev flera givande diskussioner! Jag hade aldrig varit på en kongress förut, men det var både trevligt och spännande att följa med i processer.

Hur fick du vara med och påverka?

– Vi var uppdelade i olika grupper för att jobba med de inkomna motionerna. Inom gruppen diskuterade vi specifika motioner, liksom formalia kring kongressen.

Varför tycker du att man ska delta på kongressen?

– Det är ett ypperligt tillfälle att träffa andra fackligt aktiva personer. Man får chans att lyfta fram naturvetares ställning i samhället och förbättra för medlemmar. Och även möjlighet att påverka vilken riktning och innehåll som verksamheten ska bedriva.

Vad var roligt?

– Att träffa andra medlemmar, med bakgrund inom olika sektorer: stat, privat och kommunal. Det var ett väldigt bra sätt att utbyta erfarenheter och träffa människor.

Har du tips på hur man bäst förbereder sig?

– Det är förstås bra att läsa på i det material som skickas ut. Både vad som kommer att tas upp och hur det ska gå till. 

Christina Jägare

kommunikatör