Fråga oss här!
Vi erbjuder
Sara Hassanzadeh och Peter Gustafsson ser en framtid inom life science. Foto: Anna Ledin Wirén

Nybakade naturvetare får snabbt jobb

Tre av fyra nyutbildade naturvetare har jobb tre månader efter examen. Men universiteten måste bli bättre på att förbereda studenterna för arbetslivet. Kunskap om arbetslivet ger en bättre start i karriären, enligt en ny rapport från Naturvetarna.

Publicerad: Uppdaterad:

Närapå alla, 94 procent av de som tog examen under läsåret 2010/11, har eller har haft en anställning efter examen. De flesta har också relevanta och kvalificerade arbeten.

– Arbetsmarknaden ser bra ut för naturvetare. De flesta etablerar sig snabbt och karriärmöjligheterna är goda, säger Marita Teräs, strateg på Naturvetarna.

Men det finns saker som kan bli bättre, visar den undersökning som hon har gjort tillsammans med kollegan Elisabeth Möller.

– Många är missnöjda med den information som universiteten ger om karriärmöjligheter och den arbetsmarknad som väntar efter examen, säger hon.

Intressant samband

Rapportförfattarna ser ett samband mellan den bristfälliga informationen och hur väl man lyckas på arbetsmarknaden. De studenter som har fått liten inblick i arbetslivet tar längre tid på sig att komma in i jobbet och de har mindre relevanta arbeten.

Här finns en stor skillnad mellan naturvetare som har gått en yrkesutbildning och de som har en generell examen. 45 procent av dem med en generell masterexamen är missnöjda med informationen om arbetsmarknaden. Motsvarande siffra för dem som har en yrkesexamen är 8 procent.

– De som har en yrkesexamen är också generellt nöjdare med kontakten med arbetslivet under utbildningen. Jägmästarna och skogsmästarna sticker ut med en nöjdhet på 80 procent, medan snittet ligger på 54 procent, enligt Marita Teräs.

Skärpning krävs

Att så många upplever att kontakten med arbetslivet är dålig tycker rapportförfattarna är oroande.

– Här krävs det skärpning av universiteten, eftersom vi vet att kontakten med arbetslivet är så viktig för hur väl studenterna lyckas i yrkeslivet, säger Marita Teräs och Elisabeth Möller.

Kanske den svaga kontakten med arbetslivet är en förklaring till att bara 54 procent av de nyexaminerade skulle välja samma utbildning igen om de fick välja på nytt. Men även här sticker naturvetare med yrkesexamen ut. Sju av tio skulle välja om samma utbildning.

– Det främsta skälet är missnöje med karriärmöjligheter, vilket motsägs av rapporten, som pekar på att dessa i själva verket är goda. Möjligen kan det vara så att de nyutbildade inte är tillräckligt bra förberedda för arbetslivet snarare än att de har fel inriktning på sina studier. Det gäller att ha en klar idé om vad man kan bidra med och vad man vill på dagens arbetsmarknad, spekulerar Marita Teräs.

Det kan också vara så att den bristande informationen om arbetsmarknaden bidrar till orealistiska förväntningar eller att en del upptäcker att de valt fel utbildning först efter examen. Nästan hälften av de som studerar efter sin examen gör det för att de har bytt utbildningsinriktning.

Vidgar sina vyer

Desto mer glädjande är att många, 85 procent, vidgar sina vyer och gör annat än att bara studera under utbildningen. Det handlar om allt från att arbeta extra och ha förtroendeuppdrag till att praktisera och göra exjobbet utanför akademin.

– De naturvetare som skaffar sig praktiska erfarenheter under studietiden får ett försprång på arbetsmarknaden. De får lättare ett relevant och kvalificerat jobb, en fast anställning och de får jobb snabbare efter examen, säger Elisabeth Möller.

Hoppas på draghjälp

Vad är ert budskap till universiteten?

– De måste ta frågan om att förbereda studenterna för arbetslivet på allvar. Det behövs styrning och struktur för det. I dag bygger det allt för ofta på eldsjälar, vilket inte är hållbart, säger Marita Teräs.

Hur bra universiteten lyckas varierar mellan lärosäten och utbildningar.

– Vi hoppas att vår undersökning kommer att stimulera till bättre arbetslivsanknytning och välkomnar utbildningsansvariga att ta kontakt med oss om de vill ha mer detaljerade uppgifter om hur just de ligger till.

Vad kan studenterna själva göra?

– Vi vill peppa dem att ställa krav på sin utbildning, samt att redan under studietiden börja fundera på vad de vill, vart de är på väg samt vad som krävs för att nå dit.

 

Om undersökningen

Enkätundersökningen genomfördes i maj 2014. Av 2 600 naturvetare som tog en examen (kandidat-, magister-, master-, yrkes- eller forskarexamen) under läsåret 2010/11 svarade 52 procent. Enkäten skickades till alla naturvetare, både medlemmar i Naturvetarna och de som inte är medlemmar.

 

Hur ser det ut på ditt lärosäte?

Vi kan ta fram specifika fakta om de olika universiteten som ingick i undersökningen. Kontakta oss, så kommer Naturvetarna till ditt lärosäte och presenterar resultaten.

 

Om rapporten

Rapporten presenterades på ett seminarium 29 januari. Resultaten diskuterades av en panel med representanter från Utbildningsdepartementet, Svenskt Näringsliv, Sveriges Lantbruksuniveritet och Naturvetarnas studentråd.

Se seminariet på webben

Ladda ner rapporten

Läs en debattartikel i SvD med anledning av rapporten


Rapporten i siffror:

87% har ett relevant arbete eller är nöjda med sitt arbete och har inga planer på att byta.

80% anser att utbildningen var mycket viktig för att få första jobbet.

75% hade jobb inom tre månader efter examen.

53% fick första jobbet via kontakter, praktik eller exjobb.

7% anser sig ha okvalificerade arbetsuppgifter

4% söker arbete i dag.

65% har nytta av sin utbildning i sitt dagliga liv.

56% har breddat sin kompetens och läst kurser utanför det naturvetenskapliga fältet.

54% skulle välja samma utbildning igen.

37% anser att de har fått lite eller mycket lite information om vilka jobb utbildningen kan leda till.

56% anser att de har fått lite eller mycket lite stöd från sitt lärosäte när det gäller kontakten med arbetslivet.

83% anser att de har fått lite eller mycket lite information om möjligheten att starta eget företag.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar