Fråga oss här!
Vi erbjuder

Vi laddar inför avtalsrörelsen

Nästa år upphör de nuvarande kollektivavtalen inom flera avtalsområden på privat sektor. På kansliet arbetar vi med att förbereda oss för förhandlingarna om de nya avtalen.

Publicerad: Uppdaterad:

– Just nu har vi möten för att planera och förbereder oss på olika sätt. Våra avtalsdelegater är utsedda och vi kommer att ha en avtalskonferens med dem i september, säger Roma Uddin, ombudsman på Naturvetarna.

Avtalsdelegaterna är ett antal förtroendevalda inom respektive avtalsområde, som tillsammans med ombudsmän från Naturvetarnas kansli utgör våra förhandlingsdelegation. Delegaterna ger synpunkter och för fram vad som är viktigt för medlemmarna. Ombudsmännen förhandlar sedan med representanter från arbetsgivarorganisationerna under avtalsrörelsen.

– I december kommer vi att lämna våra yrkanden för förändringar i kollektivavtalen och förhandlingarna genomförs under våren, säger Roma Uddin.

De nya kollektivavtalen innebär förändringar i både allmänna villkor och i löneavtal och ska gälla från mitten av 2016.

Anna Norberg

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

Michelle 2015-09-04

Superbra vore också att försöka få igång diskussioner kring lönespridning. Det är trevligt att ingångslöner höjs men alla som redan har jobbat i några år ligger efter i löneutvecklingen och kommer inte ikapp.Håller med Lena, min-% per år skulle vara viktigt.

Lena 2015-08-14

Om flerårigt avtal vv se till att kom överens om min-% per år, ej bara tot-% över hela avtalsperioden.
Kommentera