Vi erbjuder

Chefsfrågan: Vad ska stå i mitt chefsavtal?

Jag har en tillsvidareanställning och har nu erbjudits ett chefsförordnande på tre år. Vad bör jag tänka på?  

Publicerad: Uppdaterad:

Arbetsgivaren bestämmer om förordnandet ska förlängas eller upphöra. Därför bör du redan från början göra klart vad som gäller.

Av anställningsavtalet ska det framgå att du har en tillsvidareanställning och att det till den kopplas ett chefsförordnande. Gör också klart vilken typ av tjänst du har i botten.

I avtalet ska framgå hur och när du ska få information om förordnandet skall upp- höra. Skriftlig information sex månader innan, så att du får tid för omställning, är rimligt. Du kan få ditt avtal granskat om du skickar avtalet till chef@naturvetarna.se.

Lönen kan konstrueras antingen som ett chefstillägg på grundtjänsten eller som en chefslön. Har du det senare, bör du göra klart vad som gäller om förordnandet upphör, så att du inte tappar den löneutveckling du haft under tiden som chef.

Se till att det klart framgår vad målet med ditt uppdrag är och på vilka grunder det kommer att utvärderas. Chefsansvar och chefsbefogenheter skall hänga ihop. Planera redan från början med vem och när utvecklingssamtal skall ske så att du och arbetsgivaren gemensamt kan utvärdera och utveckla uppdraget.

Det är bra att göra en karriärplanering för tiden som chef, med utbildning/utveckling både som chef och ledare. Det kan också vara bra att du får möjlighet till någon form av externt stöd som chefsnätverk, coach eller mentor.

Genom Naturvetarna chef kan du få ditt avtal granskat, hjälp med karriärplanering och hitta seminarier för chefer. 

 

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies