Fråga oss här!
Vi erbjuder

Undvik fallgroparna och fatta rätt beslut

En av chefens största rädslor är att fatta osäkra beslut. Egna känslor och brist på fakta kan leda fel i beslutsprocessen. På Leadership Friday fick chefer i Naturvetarna verktyg för att kunna ta bra beslut i olika situationer.

Publicerad: Uppdaterad:

Tänk dig att du står i ett vägskäl. Du trivs på jobbet, men känner att du har stagnerat. En ny chans dyker upp som innebär att du kan skapa en försörjning inom ditt intresseområde.

Tankarna flyger fram och tillbaka i huvudet. "Jag vet vad jag har, men inte vad jag får."

– Just så var det för en vän till mig. Men han valde att stanna kvar. Processen att väga för- och nackdelar gav en nytändning och han blev mer engagerad i sitt arbete, säger författaren och ledarskapscoachen Bengt Kallenberg.

Det förklarar han med att vännen tog ställning och fattade ett medvetet beslut. Han fördjupade sina kunskaper och blev certifierad inom IT-området.

För Bengt Kallenberg själv blev det ett annat beslut.

– Jag lämnade IT-branschen när jag kände att mitt intresse och min förmåga inom coaching och ledarskapsutveckling inte kom till full nytta där.

Enklare förr?

Han spekulerar om att det kanske var enklare förr att fatta beslut. Toppar och dalar i konjunkturen avlöste varandra i en ganska regelbunden cykel.

– I dag hoppar det upp och ner i en snabbt föränderlig och osäker omvärld. Det är sällan vi har hela bilden klar för oss när beslut ska fattas. Man vet en del och gissar en del. Beslutsfönstret minskar och beslut riskerar att stressas fram.

Ovanpå det kommer känslorna in och stör i en situation som kanske är helt ny och man tvingas utanför sin komfortzon, vilket gör läget ännu mer osäkert, enligt Bengt Kallenberg.

– Allt detta gör att det uppstår en rädsla att fatta beslut. Att fatta osäkra beslut är chefens största rädsla, enligt en undersökning. Kritiska medarbetare och att ge intryck av att vara omänsklig och maktfullkomlig är andra orsaker till rädsla.

Många är också rädda för att vara okunniga och att bluffen om en själv när som helst ska avslöjas, enligt samma undersökning.

– Men vad bottnar rädslan i, säger han retoriskt och menar att skamkänslor finns med i bilden, liksom prestigeförlusten om något skulle gå snett.

VW-skandalen

En i publiken påtalade att följderna för andra kan bli förödande av ett felsteg, som när ett läkemedel efter klinisk prövning inte har den utlovade effekten. Ett aktuellt fall som lyftes är VW-skandalen, där många chefer av allt att döma fattade fel beslut.

För att förstå hur vi fattar besluten tar Bengt Kallenberg hjälp av hjärnforskningen, som lite förenklat visar att hjärnan har två system för beslutsfattande.

– Vi reagerar spontant och automatiskt med känslan, som handlar om att fly eller fäkta. Att agera i ett sådant läge får man ofta ångra, där amygdala, en del i hjärnan som utgör det limbiska systemet, kan spela oss spratt.

Söker trygghet

Räddningen är pannloben som styr logiska beslut, att göra korrigeringar och förmågan att planera. Pannloben gör att vi kan fatta mer välgrundade och genomtänkta beslut.

– Men samtidigt är vi programmerade att söka trygghet och kortsiktiga belöningar, med så liten ansträngning som möjligt. Därför kan man ibland gå i fällan och fatta intuitiva beslut.

Några sådana är att man följer strömmen och gör som alla andra. Eller att man fattar ett beslut som gör att man blir omtyckt fast man vet att det inte är det bästa för verksamheten.

– Övertro på auktoriteter, liksom att håll fast vid fattade beslut även när de är fel, är andra fällor att se upp med. Eller att man har investerat så mycket i en felsatsning att den känns omöjlig att dra sig ur.

Var är vi om tio år?

Bengt Kallenberg målade inte bara upp problembilder. Han gav också förslag på lösningar och verktyg.

– Ställ frågor om vad som är sant och falskt. Samla in och sortera fakta och tyckande, definiera mål och kom fram till bästa alternativ. En viktig del i beslutsprocessen är att utvärdera risker innan beslutet fattas.

Ett bra tips är att göra en så kallad perspektivövning i gruppen.

– Sätt problemet i centrum och diskutera både det värsta och bästa som skulle kunna hända. Finns det något som kan överraska med ett visst beslut och hur skulle Olle, som alla har stort förtroende för, agera i den här situationen? Var är vi om tio år och hur såg det ut för tio år sedan?

Med ett helikopterperspektiv kan också olika vägval analyseras. Genom att se konsekvenserna av dem kan man, enligt Bengt Kallenberg, komma närmare det bästa beslutet i just den situationen.

 

5 fallgropar i beslutsprocessen

1. Man följer strömmen och gör som alla andra.

2. Att själv bli populär är viktigare än verksamheten.

3. Övertro på auktoriteter.

4. Man håller fast vid beslut fast de leder fel.

5. Stora investeringar gör att felaktiga beslut inte rivs upp.

 

5 verktyg för bra beslut

1. Sätt frågeställningen i centrum och ställ frågorna:

2. Vad är det bästa och sämsta som kan hända?

3. Titta i backspegeln tio år bakåt, och var vi vill vara om tio år?

4. Vad skulle kunna överraska vid olika beslut?

5. Hur tänker konkurrenterna och hur skulle Olle, som åtnjuter stort förtroende, agera?

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar