Fråga oss här!
Vi erbjuder

Trendrapport 2015

Arbetsmarknaden för naturvetare ser allt bättre ut. Enligt Naturvetarnas trendrapport för 2015 har naturvetare inom matematik, statistik, it, laboratorievetenskap, kemi och djuromvårdnad bäst framtidsutsikter på arbetsmarknaden.

Andelen av Naturvetarnas medlemmar som var arbetssökande och anslutna till Akademikernas a-kassa var i juli i år cirka 3 procent. För biologer och naturvetare inriktade mot trädgård och utemiljö finns en betydande del säsongsarbete, vilket för med sig en något högre arbetslöshet under vinterhalvåret.

Uppgifter från TRR Trygghetsrådet stärker bilden av att arbetsmarknaden för naturvetare är bättre. Andelen tjänstemän, bland annat naturvetare, som söker stöd vid arbetslöshet har minskat med 7 procent i jämförelse med första kvartalet 2014. Fler tjänstemän startar dessutom företag och den bransch som växer mest är tjänster och service. Ungefär 3 procent av Naturvetarnas medlemmar uppger att de i första hand är företagare. Många driver också företag vid sidan av sin anställning men tyvärr saknas aktuella uppgifter om hur vanligt detta är.

Naturvetare finns på arbetsmarknadens alla sektorer. I första hand arbetar de inom offentlig förvaltning, utbildning, hälso- och sjukvård, vetenskaplig forskning och utveckling och teknisk konsultverksamhet definierat enligt SCB:s Standard för Svensk näringsgrensindelning.

I jämförelse med hur det såg ut 2013 är det vanligare idag att naturvetare arbetar med offentlig förvaltning, utbildning, skogsbruk, veterinärverksamhet, samt fastighetsverksamhet. Ökningen inom veterinärverksamhet hänger samman med att djursjukskötare inrättades som en ny profession med legitimation 2010. Möjligen hänger ökningen inom fastighetsverksamhet och anläggning samman med behovet av kompetens inom energieffektivisering och klimatomställning. Andra områden där det anställs allt fler naturvetare är energiförsörjning, avfallshantering, återvinning, vattenrening, vattenförsörjning, anläggning samt inom försäkringsbranschen.

En klart nedåtgående trend är att färre naturvetare är sysselsatta inom tillverkning av läkemedel och kemikalier. Något förvånande är det också allt färre naturvetare som arbetar med it, detta trots att branschen signalerar en klar brist och många naturvetare är skickliga både på programmering och analys.

 

Så ser arbetsmarknaden ut för naturvetare

Bland företagen på privat sektor är det framför allt tjänste- och konsultföretag som har flest naturvetare anställda, men också en hel del life science- och skogsbolag.

20 i topp: Företag med flest antal anställda naturvetare

 1. AstraZeneca, Vetenskaplig forskning och utveckling
 2. Lantmännen, Parti- och provisionshandel
 3. Sveaskog, Skogsbruk
 4. GE Healthcare Bio-Sciences, Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
 5. Sweco Environment, Teknisk konsultverksamhet
 6. LRF Konsult, Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet
 7. WSP Sverige, Teknisk konsultverksamhet
 8. Växa Sverige, Jordbruk
 9. SCA Skog, Skogsbruk
 10. Holmen Skog, Skogsbruk
 11. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Teknisk konsultverksamhet
 12. Unilabs, Hälso- och sjukvård
 13. Ericsson, Vetenskaplig forskning och utveckling
 14. Lantbrukarnas Ekonomi, Intressebevakning
 15. Dfind Science & Engineering, Bemanning
 16. Skogforsk, Vetenskaplig forskning och utveckling
 17. IVL Svenska Miljöinstitutet, Vetenskaplig forskning och utveckling
 18. Stora Enso Skog, Skogsbruk
 19. Tyréns, Teknisk konsultverksamhet
 20. Cepheid, Konsulttjänster

Källa: Naturvetarnas statistik, augusti 2015.


Framtidsprognoser för naturvetare

Naturvetare inriktade mot matematik, statistik, it, laboratorievetenskap, kemi och djuromvårdnad har bäst framtidsutsikter enligt Naturvetarnas prognoser. Hela listan på bedömningar av framtidsprognoserna för naturvetenskapliga professioner ser du nedan:

 1. Agronom 2015: balans 2020: balans
 2. Aktuarie 2015: liten konkurrens om jobben 2020: liten konkurrens om jobben
 3. Arbetsmiljöingenjör 2015: balans 2020: liten konkurrens om jobben
 4. Biolog 2015: stor konkurrens om jobben 2020: stor konkurrens om jobben
 5. Biomedicinare 2015: stor konkurrens om jobben 2020: balans
 6. Biomedicinsk analytiker 2015: liten konkurrens om jobben 2020: liten konkurrens om jobben
 7. Cytodiagnostiker 2015: liten konkurrens om jobben 2020: liten konkurrens om jobben
 8. Datavetare 2015: liten konkurrens om jobben 2020: liten konkurrens om jobben
 9. Dietist 2015: balans 2020: balans
 10. Djursjukskötare 2015: liten konkurrens om jobben 2020: liten konkurrens om jobben
 11. Djurskyddsinspektör 2015: stor konkurrens om jobben 2020: stor konkurrens om jobben
 12. Fysiker 2015: balans 2020: balans
 13. Geovetare 2015: balans 2020: balans
 14. Hippolog 2015: balans 2020: balans
 15. Hortonom 2015: balans 2020: balans
 16. Jägmästare 2015:balans 2020:balans
 17. Kemist 2015: balans 2020: liten konkurrens om jobben
 18. Landskapsingenjör 2015: balans 2020: balans
 19. Lantmästare 2015: balans 2020: balans
 20. Matematiker 2015: liten konkurrens om jobben2020: liten konkurrens om jobben
 21. Miljöyrken 2015: balans 2020: balans
 22. Nutritionist 2015: balans 2020: balans
 23. Sjukhusfysiker 2015: balans 2020: balans
 24. Skogsmästare 2015: balans 2020: balans
 25. Statistiker 2015: liten konkurrens om jobben2020: liten konkurrens om jobben
 26. Trädgårdsingenjörer 2015: balans 2020: balans

Naturvetarnas prognoser är baserade på Naturvetarnas medlemsstatistik och årliga löneenkät, det nuvarande arbetsmarknadsläget för förbundets medlemmar, samt på en analys av hur vi tror att kompetensbehovet kommer att förändras de kommande åren med hänsyn till utvecklingen inom relevanta branscher och sektorer. Naturvetarnas analys ligger även till grund för Sacos rapport Framtidsutsikter.

Senast uppdaterad: