Fråga oss här!
Vi erbjuder

Studera till djursjukskötare utomlands

Vill du studera till djursjukskötare men kommer inte in på den svenska utbildningen på SLU? Då går det bra att studera utomlands. Djursjukskötare är ett bristyrke och kan ge goda möjligheter på arbetsmarknaden. Jordbruksverket måste dock pröva varje utbildning innan legitimation kan ges.

Publicerad: Uppdaterad:

Djursjukskötare är ett legitimationsyrke. På EU-nivå är dock inte yrket inte reglerat. Det innebär att Jordbruksverket inte kan lämna förhandsbesked om specifika utbildningar är legitimationsgrundande eller inte.

För reglerade yrken som till exempel veterinär, finns det inom EU fastställda minimikrav och listor på utbildningar som ger legitimation och rätt att arbeta i övriga EU-länder. För djursjukskötare blir det istället en individuell prövning av varje ansökan om legitimation för den som har utländsk utbildning.

Grundkriterierna för att få legitimation som djursjukskötare efter en utländsk utbildning är att utbildningen är på högskole- eller universitetsnivå, omfattar åtminstone ett års heltidsstudier och att den har en tydlig inriktning på det som ingår i djursjukskötaryrket i Sverige. Är utbildningen på lägre nivå än högskolenivå på minst ett år kan man inte få svensk legitimation.

Om den utländska utbildningen uppfyller grundkriterierna görs en jämförelse av hur väl den utländska utbildningen motsvarar den svenska. Om utbildningarna väsentligen skiljer sig åt i till exempel tid eller innehåll kan det krävas kompensationsåtgärder i form av en anpassningsperiod om max tre år eller att man får göra ett lämplighetsprov innan en legitimation kan utfärdas. Det går ofta går till så att en veterinär skriver ett intyg på att man klarar av ett särskilt moment, till exempel att man klarar av att hantera hästar om detta djurslag inte ingått i den utländska utbildningen. I samband med jämförelsen vägs också andra relevanta meriter in som till exempel tidigare yrkeserfarenhet inom djurens hälso- och sjukvård, ytterligare kurser etcetera.

Den svenska utbildningen är en treårig universitetsutbildning som omfattar typdjurslagen hund, katt och häst. Det är inte ovanligt att de utländska utbildningarna saknar något av typdjurslagen vilket då generellt leder till krav på kompensationsåtgärder. Att ha läst en utländsk universitetsutbildning av motsvarande längd och innehåll ger alltså bäst förutsättningar för att kunna få legitimation utan några ytterligare krav på kompensationsåtgärder.

Då djursjukskötarutbildningarna inte är reglerade på EU-nivå kan de ändras från ett år till nästa. Det innebär att Jordbruksverket inte kan lämna något förhandsbesked om en specifik utländsk utbildning ger legitimation eller inte. Observera att de danska och finska utbildningarna inte ger legitimation i Sverige eftersom nivån är för låg i förhållande till de svenska kraven.

På Jordbruksverkets hemsida hittar du information om olika sätt att legitimera sig som djursjukskötare

 

Kontakta Marita Teräs vid frågor.

Marita Teräs

utredare
08-466 24 81

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies