Fråga oss här!
Vi erbjuder

Sociala medier ger inspel från hela världen

Vilken nytta har naturvetare av sociala medier?  Att dela med sig av kunskap och få tillbaka är en anledning till att lägga tid på Twitter och Facebook , menar Brit Stakston, expert i digital kommunikation.

Publicerad: Uppdaterad:

För bara några år sedan fanns det arbetsgivare som ville förbjuda Facebook på jobbet. Det ansågs vara för privat och hörde inte hemma där.

– Än i dag finns det chefer som är skeptiska och tycker att sociala medier är ytligt och tramsigt. Det gäller särskilt i verksamheter som inte är så innovativa, säger Brit Stakston.

Gränsen mellan arbete och fritid kan upplevas som hårfin och svårhanterlig för en arbetsgivare.

– Men jämför med att prata i telefon, ena samtalet kan vara privat och nästa kan vara hur professionellt som helst.

Att sociala medier är här för att stanna råder ingen tvekan om.

– Minns när e-posten kom 1995 och vi skulle söka personal. Hälften av ansökningarna kom den vägen. Då insåg vi att det var dags att ta e-postandet på allvar. "Nu får vi kolla mejlen varje dag", sa vi då. Men det tog ett tag innan de nya rutinerna satte sig. Innerst inne tyckte vi att det där med fysiska möten och telefon var viktigare.

Skapa rutiner

Nu är sociala medier ett naturligt verktyg för många på jobbet. Men hur kommer man igång och vilken strategi ska man ha?

– I ett första steg måste man bestämma sig för att vara närvarande och få in det som en daglig rutin, och värdesätta det.

I valet mellan de olika medierna är hennes tips att ha en strategi för vilka kanaler man ska vara med i och varför. 

– Varje kanal har sitt syfte. På Facebook kan det handla om att hålla kontakt med kunder, medlemmar och andra relationer man vill vårda, men även att nå fler.

Twitter har ett annat syfte och passar bäst till att bilda opinion och berätta vad organisationen tycker i olika frågor. Instagram då?

– Här är man generös med bilder och visar organisationens själ och vilka värden den står för i bild och målande beskrivningar.

Slutna diskussioner

Även karriärverktyget Linkedin har sina förtjänster i jobbsammanhang.

– Den passar utmärkt för diskussioner i slutna grupper för till exempel konferensdeltagare som kan fortsätta att ha samtal på Linkedin. Facebook har en motsvarande funktion, vilket de flesta känner till och använder inom olika intresseområden.

Men en forskare kan väl inte ha någon nytta av sociala medier?

– Jo absolut, genom att använda en hashtag eller bevakning på sökord kan man hålla koll på annan forskning och spännande diskussioner inom det egna området. Man kan få inspel från hela världen, men också sprida sin egen forskning till en större publik.

Även yrken som miljöskyddsinspektörer och dietister har nytta av sociala medier i sin omvärldsbevakning.

– Man kan lära sig mer om sin målgrupp, eller berätta för andra om sitt jobb genom att visa sin vardag. Då passar både Facebook och Instagram eller varför inte en blogg med längre betraktelser

Lojalitetsplikt

För naturvetare i allmänhet kan sociala medier användas till att samla in kunskap och dela med sig av kunskap.

– Att sprida korrekt fakta om allt från dieter till klimat och jordbävningar till opinionsbildare och media kan vara en uppgift för naturvetare. Att länka till sin blogg ger möjlighet till fördjupning.

Men att vara ständigt uppkopplad har ett pris och kan bli ett arbetsmiljöproblem.

– Även om det kan upplevas som lite kul att svara på frågor från kunder och medlemmar på fritiden så bör man sätta gränser för att undvika att bli utbränd.

Kom också ihåg att du representerar arbetsgivaren, även om du själv skriver.

– Många känner inte till att lojalitetsplikten är överordnad yttrandefriheten. Det du skriver i sociala medier får aldrig skada kunden eller arbetsgivaren om du är anställd i ett företag, säger Brit Stakston.

Palle Liljebäck

chefredaktör