Fråga oss här!
Vi erbjuder

Ökad flexibilitet med nytt pensionsavtal inom staten

Saco-S och Arbetsgivarverket har undertecknat en överenskommelse om ett nytt premiebestämt pensionsavtal för akademiker i staten födda 1988 och senare.

Publicerad: Uppdaterad:

Överenskommelsen om ett premiebestämt pensionsavtal – Pensionsavtal 2016 (PA 16) – undertecknades av Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko igår eftermiddag.

– Efter långa förhandlingar har vi äntligen nått ett pensionsavtal inom staten. Nu får vi ett premiebaserat system som liknar det på övriga arbetsmarknaden för dem som är födda 1988 eller senare, säger Bo Seving, förhandlingschef på Naturvetarna.

Det nya avtalet innebär att medlemmarna tjänar in till sin pension under hela arbetslivet från den första arbetsdagen fram till LAS-åldern (idag 67 år). En annan nyhet är en extra premie med flexibla uttagsmöjligheter, vilket ökar värdet i pensionsavtalet för alla medlemmar.

Giltighetstiden är från och med den 1 januari 2016. OFR/S, P, O har valt en annan väg och undertecknade inte överenskommelsen.

Huvuddragen i avtalet är klara men vissa detaljer är kvar att lösa efter sommaren. Mot bakgrund av att detta redogör parterna endast översiktligt för innehållet i överenskommelsen. Innehållet i hela överenskommelsen offentliggörs när parterna slutfört arbetet.

Överenskommelsens huvudsakliga innehåll:

  • PA 16 gäller i första hand för arbetstagare födda 1988 eller senare.
  • PA 16 medger också att en medarbetare, under vissa förutsättningar, kan träffa överenskommelse med arbetsgivaren om att ansluta sig till avtalet.
  • Premierna ligger på samma nivå som för motsvarande avtal på arbetsmarknaden 4,5 % på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på lönedelar därutöver.
  • Överenskommelsen innebär att befintligt delpensionsavtal fasas ut. I stället ger PA 16 möjlighet till ett mer flexibelt pensionsuttag genom en särskild försäkring till vilken en premie på 1,5 % avsätts.
  • Pensionsavtalet innehåller också bestämmelser som möjliggör extra premieavsättning dels genom kollektivavtal, dels genom överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare.
  • Överenskommelsen innehåller möjlighet att flytta kapital
  • Det nya pensionsavtalet innehåller i vissa delar förbättrat ålderspensionsintjänande, från första anställningsdagen fram till 67 år
  • Parterna kommer att gemensamt titta på vilka behov som finns av att utveckla informationsmaterial dels på generell nivå, dels till enskilda medarbetare kring det nya pensionsavtalet.

– Det är ett bra och flexibelt avtal som kommer att underlätta såväl rörligheten på arbetsmarknaden som ett längre arbetsliv. Vi har tagit ansvar för att våra unga medlemmar ska få bra och långsiktigt hållbara pensioner, säger Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S.

Det kommande avtalet är framåtblickande och omfattar de arbetstagare som födda -88 eller senare. För äldre arbetstagare födda -87 eller tidigare är det alltjämt PA03 som gäller.

Johanna Rösth

kommunikatör
08-466 24 57

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies