Fråga oss här!
Vi erbjuder
Med den här apparaten, en vakuumkammare med inbyggd elektronspektrometer, kan Christian Stråhlman mäta hastigheten på elektroner.

Naturvetare tar plats i forskningsberedningen

Fysikern Christian Stråhlman företräder de unga forskarna i regeringens forskningsberedning. Uppdraget är att stötta regeringen i arbetet med forskningspropositionen, som läggs fram hösten 2016.

Publicerad: Uppdaterad:

– Spännande och coolt att få en position där jag kan göra skillnad för forskningspolitiken, säger Christian Stråhlman, som till vardags är doktorand på MAX IV-lab vid Lunds universitet.

Vad kan du tillföra?

– Det juniora perspektivet. Regeringen har sagt att den vill förbättra villkoren för unga forskare. Här finns saker att göra, vi tappar många efter disputationen då anställningarna är otrygga med små möjligheter att göra karriär inom akademin.

Han förklarar att inte minst kvinnliga forskare försvinner på vägen, vilket innebär att kompetens går förlorad. Därför är frågan om jämställdhet viktig för honom.

Hjärtefrågor

Ännu en hjärtefråga är att ta till vara och utveckla de stora satsningar som har gjorts i Lund, på ESS och MAX IV-lab.

– Det är internationella projekt som jag vill göra mer kända, så att de kommer alla till del. Det är ett projekt för fler än naturvetare.

Ett sådant exempel är hur man med hjälp av tekniken gör det möjligt att tyda antika texter, liksom när arkeologiska fynd ska analyseras.

Behöver forskningen mer pengar?

– Det görs stora satsningar nu, vilket alla är överens om är en bra investering för framtiden. Nu är det läge att göra en motsvarande satsning på utbildning. Det behövs för att få en bra balans mellan utbildning och forskning.

Boost

Han stöder regeringens avsikt att ha ett tioårigt perspektiv på forskningspolitiken, vilket bygger på att man är överens över partigränserna.

För sin egen del är han inne i en brytningstid. Han slutspurtar med sin avhandling. Den handlar om att utveckla nya mätinstrument i studier av molekyler som interagerar med röntgenstrålar.

– Det är grundforskning som syftar till att förstå kemiska bindningar i små molekyler, som vatten. I förlängningen kan den kunskapen komma till nytta i materialforskningen, säger han förhoppningsfullt och gläds över den boost som det nya uppdraget ger. LEL

 

Fler naturvetare i forskningsberedningen:

Bertil Andersson
Professor i biokemi med specialinriktning på proteinmolekyler i kloroplast som styr fotosyntesen. Sedan 2012 rektor för Nanyang Technological University.

Caroline Leck
Professor i meteorologi vid Stockholms universitet. Forskar på klimatet i Arktis.Har ingått i FN:s klimatpanel IPCC och i regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor.

Björn O Nilsson
Biokemist från KTH. Har haft flera ledande positioner inom bioteknikoch läkemedelsindustrin. Är sedan 2008 verkställande direktör i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Kerstin Lindblad-Toh

Professor i komparativ genetik vid Uppsala universitet. Även forskare vid Broad Institute i Boston. Leder SciLifeLab i Uppsala.

Staffan Normark
Professor i molekylär mikrobiologi 1980 vid Umeå universitet, 1989 professor vid Washington University (St Louis). Professor i klinisk bakteriologi vid Karolinska institutet 1993.

Henrik Smith
Professor i Zooekologi vid Lunds universitet och föreståndare för detta
universitets centrum för miljö- och klimatforskning.

 

Andra forskningsområden som representeras i beredningen:

Didaktik (utbildningsvetenskap)

Forskningspolitik

Lingvistik och filologi

Sociologi

Polymerteknologi, civilingenjör

Vårdvetenskap

Ekonomisk historia

Filmvetenskap

Historiska studier

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör
08-466 24 19

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies