Vi erbjuder

Naturvetare skapar världens framtid

Naturvetarnas kongress är i full gång. Ordförande Ivar de la Cruz ingjuter framtidstro men duckar inte för utmaningar. Han fick draghjälp av Saco som tackade naturvetare som tar fram nya läkemedel och bidrar till att lösa klimatproblemen.

Publicerad: Uppdaterad:

Ivar de la Cruz tog avstamp i de möjligheter som naturvetare står inför i denna oroliga tid med klimatproblem och flyktingkris.

- Naturvetare har viktiga roller på många olika områden i samhället. Vi finns i näringslivet, på universitet, i kommuner och landsting, ofta i beslutande roller.

Bästa service

Vid sidan av att ge bästa service till medlemmarna gör förbundet inte bara etiska placeringar i utvecklingsländer, utan deltar också i prideparaden för att befästa allas rätt att var sig själva på jobbet.

Han slog fast att det i dag råder enighet om att vi inte kan delas in i raser och att naturvetenskapen är opolitisk. Allt annat är konstruktioner.

- Lika viktigt är att lyfta fram naturvetare som utvecklar nya produkter och löser samhällsutmaningar inom miljö- och klimatområdet.

Draghjälp

"Naturvetare skapar världens framtid", avslutade Ivar de la Cruz och gav ordet till Sacos ordförande Göran Arrius som betonade naturvetares roll i samhällsutvecklingen.

- Jag vill tacka kemisten som tar fram nya läkemedel, matematikern som kodar nya programvaror, fysikern som löser klimatproblemen och dietisten som gör att jag fortfarande får plats i min skjorta.

Han uttryckte oro för den lärarbrist som vi står i för. 17 000 lärare inom naturvetenskap kommer att behövas, men prognoser visar att det inte blir fler än 3 000 om inget görs.

- Därför har vi föreslagit ett utbildningsstöd för att omskola naturvetare att bli lärare.

Kvalitet i fokus

Kvalitet går före kvantitet menar Göran Arrius och Saco, som hellre ser att regeringen lägger pengar på hög kvalitet än att öka antalet studieplatser.

Det menar regeringen går att kombinera. I frånvaro av forskningsministern var hennes politiskt sakkunnige, Claes Herman Lundgren, på plats.

- Vi vill fortsätta att bygga ut den högr utbildningen. Vi ska konkurrerar med kompetens och inte med låga löner. Nu satsar vi också 330 miljoner kronor på att höja kvaliteten.

Bra inspel

Han tackade Naturvetarna för bra inspel till forskningsproppen som kommer nästa höst.

- Att satsa forskarna så att de får en trygg karriär med vettiga anställningsvillkor är en hjärtefråga för regeringen. Det behövs för att locka talanger till forskningen. En utredning om hur meriteringssystem ska se ut pågår.

Claes-Herman Lundgren lovade också att de över basanslagen till universiteten.

- De behöver öka för att forskarna ska våga gå utanför boxen och öka chansen att göra banbrytande forskning.

Även han tog upp flyktingfrågan och att integrera nyanlända genom att erbjuda kompletteringsutbildningar och påskynda deras inträde på arbetsmarknaden.

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör
08-466 24 19

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies