Fråga oss här!
Vi erbjuder

Naturvetare prisas för renare hav

Laura Piriz har fått Naturvetarnas pris för förtjänstfulla insatser till gagn för naturvetenskapen. Hennes arbete inom vatten och miljö, både här hemma och internationellt, har gjort avtryck. Prissumman är 30 000 kronor och delades ut på Naturvetarnas kongress den 14 november.

Publicerad: Uppdaterad:

För Laura Piriz är samtalet lösningen på många problem. Genom möten kan olika sidor belysas och alla parter får komma till tals inför viktiga beslut. Det gäller bland annat samförvaltning av fisket i Sverige, som ska bedrivas hållbart och ansvarsfullt.

- Jag är också stolt över att ha bidragit till bildandet av Sveriges första marina nationalpark, Kosterhavet, som tog form efter samtal med brukare, forskare, politiker och andra. Deltagande föder engagemang och ansvar, säger hon övertygande.

Bindande avtal

I gränslandet mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap jobbar Laura Piriz för att skapa bindande internationella avtal. De kan leda till att länder ställs inför rätta i EU-domstol om de inte minskar sina utsläpp.

- Nu när isen smälter i Arktis är en utmaning att komma överens om förvaltningen av det unika området. Ännu en uppgift är att åtgärda den historiska miljöskulden i Östersjön, där närsalter har ansamlats i bottensedimenten.

Bort med mikroplaster

Att bevara den biologiska mångfalden och att minska tillförseln av mikroplatser i haven är andra uppgifter som Laura Piriz har tagit sig an.

- Lösningen ligger både i att informera konsumenten, utveckla alternativa produkter och att få effektivare reningsverk, säger doktorn i humanekologi som är marinbiolog i botten.

Hennes bakgrund som flykting från Uruguay på 70-talet har präglat henne.

- Tidigare låg fokus på att göra insatser för den fattiga delen av världen. I dag vill jag ge tillbaka till Sverige, som är en drivkraft för många flyktingar.

Laura Piriz är anställd på Havs- och Vattenmyndigheten, HaV.

Här är motiveringen till priset:

Det unika i Lauras arbete är att hon med djup kunskap och starkt engagemang i snart ett helt yrkesliv visat styrkan i naturvetenskapen för att lösa angelägna samhälleliga problem kopplade till den marina miljön och skapa goda och långsiktigt hållbara livsbetingelser i allt ifrån det småskaligt lokala samhället, till det globala, genom att samverka med andra discipliner och aktörer i och utanför det akademiska samhället. 

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör
08-466 24 19

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies