Fråga oss här!
Vi erbjuder

Karin delar sin tid mellan akademin och näringslivet

Hur kan man utvinna så mycket metaller som möjligt ur vårt avfall? Det är en fråga som Månadens naturvetare, Karin Karlfeldt Fedje, brottas med.

Publicerad: Uppdaterad:

Karin Karlfeldt Fedje är docent i miljö- och materialteknik. Hon började sin bana med att studera analytisk och oorganisk kemi på Göteborgs universitet. När studierna närmade sig sitt slut fanns ett examensarbete utlyst som handlade om metallers urlakning ur avfallsaskor. Eftersom hon har ett stort intresse för både metaller och miljö var uppgiften som klippt och skuren för henne.

– Detta är något vi alla berörs av. Alla producerar avfall, men man funderar inte alltid på vad som händer med det.

Efter examensarbetet blev Karin Karlfeldt Fedje erbjuden en doktorandtjänst på Chalmers där hon fortsatte att forska i ämnet. Hur lakas metallerna ut? Hur kan vi hindra dem från att komma ur askan så att de inte läcker ut i grundvattnet? Med tiden ändrades fokus till hur man kan utvinna metallerna istället för att förhindra läckaget.

Eftersom metaller är en ändlig resurs har intresset för detta vuxit i samhället. Karin Karlfeldt Fedjes avhandling handlade om denna utvinning, med fokus på koppar. Hon tittade på flygaskan, alltså den del av askan som följer med rökgaserna och samlas upp med hjälp av t.ex. filter, innan den renade röken släpps ut ur skorstenen. Genom en kemisk process kan man sedan utvinna metallerna ur flygaskan.

Karin Karlfeldt Fedje disputerade 2010 inom Miljövetenskap med inriktning mot oorganisk kemi. Nu är hon anställd som forskare på Renova, ett företag inom avfalls- och återvinningsbranschen. Tjänsten innebär också att hon jobbar halvtid som docent på Chalmers. Halvtiden på Renova är för närvarande framförallt inriktad på zink, och undersöker hur man kan få ut så mycket zink som möjligt ur askan. Om processen kan fungera i en större skala så blir det intressant i metallindustrin. Hur länge olika metaller kommer att räcka är en vansklig fråga. Inom 50 år är det troligen brist på många metaller. Zinkbrist uppstår kanske inom 20 år, vilket leder till högre priser.

Perfekt kombination

Karin Karlfeldt Fedje tycker det är perfekt att kunna kombinera sina halvtidstjänster så att hon är aktiv både i företags- och universitetsvärlden.

– Det är helt olika saker som styr på dessa arbetsplatser.

Hennes erfarenhet är att på ett företag låter man bli att traggla med något som inte fungerar, eller som inte ger någon ekonomisk vinning. På ett universitet får man en helt annan chans att grotta ner sig i ett ämne. Av vilken anledning fungerar inte olika saker? Kan det kanske vara intressant längre fram?

I början tyckte Karin Karlfeldt Fedje att det var en stor utmaning att hitta en ”lagom” nivå för hur detaljerad man ska vara. Som nybakad doktorand är man skolad i att kritiskt fundera igenom vartenda ord och vända på varje sten. Finjusteringen av ett dokument blir svårare att avsluta ju mer noggrann och inriktad på sin ”spets” man är. Men på en arbetsplats i näringslivet är det inte säkert att det är denna detaljrikedom som efterfrågas.

– Om ingen väntar sig en rapport på tio sidor ska man inte skriva en sådan. Att veta när man ska använda sin spets och när man jag inte göra det, är något man lär sig med tiden.

Tips till studenter

Karin Karlfeldt Fedje trycker på hur viktigt det är att studera det som man är intresserad av.

– Min studievägledare sade samma sak, men jag förstod inte hur viktigt det var förrän senare.

Hon har alltid varit intresserad av miljö och hennes intresse för naturvetenskap väcktes av en bra gymnasielärare. Hon tycker att man ska välja något man trivs med att studera, och inte bara fokusera på vilken kombinationen av ämnen som är bäst.

– Att lära sig något man inte är intresserad av är svårt. Om man väljer något man vill studera, så öppnas vägarna på ett helt annat sätt.

”Bra med Naturvetarna”

Tidningen är väldigt bra, jag gillar bredden av ämnen. När jag har kontaktat er har jag alltid fått en snabb återkoppling.

Christina Jägare

kommunikatör

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar