Fråga oss här!
Vi erbjuder

Konsten att nå god status i vattnet

Irene Bohman är vattenvårdsdirektör för Södra Östersjöns vattendistrikt. Att vi i Sverige ofta tar rent vatten för givet är den största utmaningen anser hon.

Publicerad: Uppdaterad:

Carola Lindeberg nominerar Irene Bohman till Månadens naturvetare: ”Genom en stark tro på att det nu är ”tid för bättre vatten” har Irene tillsammans med medarbetarna inspirerat många att engagera sig för vattnets bästa.”

Vattenmyndigheten har funnits sedan 2004 och skapades för att samordna arbetet med att bevara och förbättra kvaliteten på våra vatten enligt EU:s ramdirektiv. Verksamheten är uppdelad i fem distrikt: Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. Man jobbar alltså inte med traditionella gränser som kommun, län och länder. Irene Bohman är sedan två och ett halvt år vattenvårdsdirektör för Södra Östersjöns vattendistrikt. Det utgörs av 91 kommuner och sju län samt delar av ytterligare några län. Totalt berör det 2,3 miljoner människor.

En stor del av arbetet går ut på att implementera EU:s ramdirektiv. Man sammanställer analyser av data med underlag från länsstyrelserna och tittar på hela avrinningsområdesperspektivet eftersom vatten är en gemensam resurs som delas av alla. Hon förklarar att det via direktivet finns mängder av styrinstrument via myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Vattenmyndigheten bereder ärenden till vattendelegationen som fattar beslut om vilken kvalitet vattnet ska ha och eventuella förbättringsåtgärder.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Hon berättar att det handlar mycket om samverkan, kommunikation och möten, då de jobbar ihop med många aktörer till exempel myndigheter, länsstyrelserna och andra vattendistrikt. Det är av stor vikt att ha fungerade tekniklösningar för distansmöten. Det är mycket debatt kring vattenfrågor i media, så en del av arbetstiden går till att skriva tidningsartiklar och ge intervjuer. Det finns många som har åsikter kring det nya åtgärdsprogrammet som gäller för nästa år.

Irene Bohmans drivkraft är vattenfrågorna i sig och det geografiskt nya sättet att jobba med dem. Det är också människorna runt omkring henne. Hennes kansli har nio anställda, de flesta med en har naturvetenskaplig utbildning.

– Mina kollegor är kunniga, kompetenta och bra att jobba med! De flesta har en naturvetenskaplig bakgrund, exempelvis inom miljöekonomi, agronomi och databasarbete. Inte minst viktigt är att har vi en kommunikatör också.

Många har erfarenhet och påbyggnadskurser inom skilda områden, vilket blir givande och spännande för gruppen. Själv är hon biolog inom akvatisk biologi.

För att kommunicera med allmänheten jobbar myndigheten med de 43 vattenråd som finns i distriktet. Irene Bohman säger att det tack vare personalen är lätt att vara chef. Säger man ”detta borde vi ta tag i” så är det alltid någon eller några som engagerar sig.

– Vi har en fantastisk personal som jobbar mycket utåt och är bra på samverkan. Våra olika kompetenser och personligheter fungerar bra tillsammans.

Myndighetens omvärldsbevakning fångar dagligen upp 40-50 träffar som handlar brett om vattenfrågor. Det är ett stort intresse för vattenfrågor och de berör många.

Jag frågar hur hon gör för att lyckas inspirera.

– Det är viktigt att kunna lyssna och kommunicera med folk. Liksom att fundera på hur vi kan hjälpa dem inom just deras område.

Irene Bohman anser att det största vattenproblemet är att vi inte inser att vi faktiskt inte har bra vatten överallt. ”Det kommer vatten i kranen som jag kan dricka”, tänker många. Vi vill helst inte se något annat, och tror att vi inte behöver tänka på det. Hon ser en problematik i att kommuner konkurrerar med låg taxa för vatten och avlopp. En högre taxa skulle innebära att man på ett bättre sätt kunde ha koll på vattenkvalitet och ta hand om eventuella problem med avloppsvattnet.

– På vissa ställen finns det brist på vatten. På Gotland byggs öns första anläggning för saltvattensrening, därför att dricksvattnet inte räcker till.

Christina Jägare

kommunikatör

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar