Fråga oss här!
Vi erbjuder

"Man måste hela tiden ligga steget före"

Att jobba fackligt med arbetsmiljö och att vara miljöskyddsinspektör har beröringspunkter. Inom Region Gotland har två personer utsetts till Månadens naturvetare.

Publicerad: Uppdaterad:

Anna Fagerberg är ordförande i Naturvetarföreningen sedan cirka fyra år.

Varför valde du att engagera dig?

– Jag ville vara med och påverka för en bättre arbetsmiljö och arbetsplats. Jag tyckte inte riktigt att arbetsgivaren lyssnade in personalen eller tog tillvara på all kompetens.

Samarbete, energi och tydlig uppdelning av frågor gör att styrelsearbetet flyter på. Organisationen har cirka 6 000 anställda, då går förändringar långsamt och kräver långt och intensivt arbete. Det gör att det fackliga arbetet kan vara lite trögarbetat, men de har ändå medverkat till vissa förbättringar. Hon säger att man ibland får dra saken till sin spets för att arbetsgivaren ska förstå deras synsätt.

Vilken förmåga behövs som facklig representant?

– Kompetens och att inte vara för mild i förhandlingar. Man måste kunna vara bestämd när det behövs. Jag upplever att det krävs mer kraft och kunskap idag än tidigare.

Anna Fagerberg säger att arbetsbelastningen är hög för alla grupper och inom kommuner är ekonomin ofta tuff. Arbetsmiljöfrågor brukar bli lidande vid besparingskrav. Vissa tjänster ersätts inte när personal går i pension. Föreningen arbetar för att en god arbetsmiljö och försöker se till att tjänster inte försvinner. Kortsiktighet kan leda till sjukskrivning, som i sin tur kan leda till en högre kostnad än om mer personal hade anställts direkt.

Utöver det fackliga arbetet utövar Anna Fagerberg tillsyn mot företag med miljöfarlig verksamhet, vilket hon trivs väldigt bra med.

Marie Nygren är skyddsombud. Då representerar hon alla på arbetet, oavsett om arbetstagarna är med i ett fackförbund eller inte. Att inom styrelsen ta hjälp av varandra och bolla frågor är till stor hjälp. 

Varför blev du skyddsombud?

– Jag har alltid tyckt det är utmanande med arbetsmiljöfrågor. En incident i bekantskapskretsen fick mig att göra slag i saken och börja jobba med detta.

Vad är viktigt i din roll?

– Man behöver vara lite frågvis och envis. De psykosociala frågorna växer och folk blir sjukskrivna i större utsträckning. Det går inte att lägga sig platt, förlika sig eller tänka att ”det ser nog likadant ut överallt”.

Marie Nygren säger att hennes uppdrag som skyddsombud och miljöskyddsinspektör påminner mycket om varandra i och med att man hela tiden måste ligga steget före i tanken. Risktänkandet är detsamma när man jobbar med arbetsmiljöfrågor som när man att jobbar med människors hälsa och miljö.

Marie Nygren säger att den största utmaningen är att kommunicera, mellan arbetsgivare och medarbetare liksom till verksamhetsutövare i rollen som miljöskyddsinspektör. Under våren kommer en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den är ännu skarpare än förut och hon säger att den kommer att bli ett bra verktyg.

Christina Jägare

kommunikatör

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies