Fråga oss här!
Vi erbjuder

Full koll på rättigheter och möjligheter

Hitta några som vill bilda en styrelse med dig. Bestäm vad som är viktigast. Börja med ett fåtal punkter. Det är Anna Ebbessons tips till dig som funderar på ett lokalfackligt engagemang. Hon har varit med och startat en förening i Alingsås kommun.

Publicerad: Uppdaterad:

På hennes arbetsplats har majoriteten alltid varit med i Naturvetarna, men de har inte haft någon lokalt facklig förtroendevald. När en ny förvaltningschef skulle utses medverkade olika förtroendevalda i rekryteringsprocessen, men de som tillhörde ett Sacoförbund var orepresenterade.

– Det blev startskottet och jag ringde Naturvetarna. Min plan var inte att själv bli förtroendevald, men när jag blev tillfrågad så accepterade jag att ställa upp.

Föreningen bildades i februari, med tre personer i styrelsen samt ett huvudskyddsombud. Den hade då 19 medlemmar och i skrivande stund är det 28 stycken, och målet är att vara 30 innan årets slut. Anna Ebbesson säger att de som går med gör det för att föreningen finns lokalt. Folk ser engagemanget, och att någon representerar dem när det behövs. De får koll på både rättigheter och möjligheter.

– Naturvetarnas stöd har varit avgörande. Det är viktigt att känna sig trygg i sin roll. Att kunna kontakta samma ombudsman, som känner till våra förutsättningar och problem, vid olika skeenden har varit värdefullt. Man kan påverka mycket och min upplevelse är att arbetsgivaren tycker att det är positivt att vi finns som en lokal part.

Anna Ebbesson har dragit igång samarbetet mellan Sacoförbunden, som nu har samlats kring ett avtal som reglerar hur de ska använda sin Sacoplats i samverkan. Tidigare har arbetsgivaren haft frågeställningar som inte har kunnat förmedlas till dem som är med i ett Sacoförbund. Nu kan personalchefen ta upp något med Anna Ebbesson, som hon sedan diskuterar med andra förbund. Inget behöver blir fel för att man inte har någon att bolla med.

– Detta har bidragit så mycket och alla vinner på det. Arbetsgivaren är positiv och tacksam för både Sacosamarbetet och för vår förening.

Alingsås kommun har över 400 verksamheter med livsmedelshantering. I sin roll som miljöskyddsinspektör kontrollerar Anna Ebbesson att skolkök, restauranger, mataffärer och kiosker följer livsmedelslagstiftningen. Målet är säkra livsmedel. Ett skolkök med 4000 portioner per dag, besöks flera gånger varje år.

– Det är roligt, men också tufft och krävande att ta beslut. Man bollar idéer och tankar med verksamhetsutövarna och när man når fram är det fantastiskt!

På en restaurang diskuterade de vikten av att maten kyls ner. Hon blir glad att se en förändring vid det uppföljande besöket. Många företagare uppskattar många gånger att få den ögonöppnare som kontrollen kan innebära men visst händer det att man inte alltid är populär när man arbetar med myndighetsutövning.

Christina Jägare

kommunikatör