Fråga oss här!
Vi erbjuder

Utmaning att odla utan att övergöda Östersjön

”Markus Hoffman är en riktig klippa i jobbet. Dessutom är det som han jobbar med så spännande att det är en riktig rysare!” Markus jobbar sedan 16 år på LRF i Stockholm. Anders Johannesson nominerade sin kollega.

Publicerad: Uppdaterad:

Vad jobbar du med?
– Jag jobbar med vattenfrågor, som är en del av frågan om matens miljöpåverkan. Det som är mest aktuellt nu är övergödningen av Östersjön. Och i år ska det fattas beslut om åtgärdsprogram inom EU:s ramdirektiv för vatten. Mellan år 2016 och 2021 ska alla medlemsländer genomföra program för att få Europas vatten renare. Målet är att vattnet ska ha en god ekologisk status, vilket är en stor utmaning. Sveriges åtgärdsprogram är ute på remiss, och myndigheterna har stora förväntningar på de åtgärder som lantbruket ska genomföra. Det blir väldigt kostsamt för lantbrukarna om allt går igenom. Att få ihop det bästa för miljön med det som är bäst för produktionen, det blir en kollision av episkt format, vilket kommer att påverka konkurrenskraften för svenska lantbruk. Redan nu råder kris mjölkproduktionen och det blir dålig tajmning med signaler om krav på nya miljöåtgärder.

Hur har lantbrukarna reagerat?
– Nyligen var det ett långt reportage i tidningen Land om detta, det var först då som många reda fick på vad som var på gång. Många lantbrukare har hört av sig och är oroliga och undrar om det är det på riktigt, och vad som kommer att hända. Lantbrukarna har ett starkt rättvisepatos och accepterar inte att de ska göra åtgärder som fördyrar den svenska matproduktionen om inte konkurrenterna utsätts för samma kostnader. De vill självklart också ha renare vatten, men hellre att man avancerar i en lagom takt med rådgivning och utbildning. Ytterst handlar detta om olika synsätt på människors förmåga och hur man ser på den enskildes respektive statens roll i att uppnå ett hållbart samhälle.

Trivs du med ditt jobb?
– Jag har ett väldigt roligt jobb! Det är ett pussel av psykologi, naturvetenskap och juridik. I 16 år har jag jobbat med vattenfrågor på ett eller annat sätt. Vatten är den enskilda miljöfråga som vi jobbar mest med inom LRF. Jag har även jobbat som kommunikatör i Greppa näringen som är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och rådgivningsföretag. Vi erbjuder rådgivning för lantbrukare med målet att minska övergödning, växtskyddsmedel samt utsläpp av klimatgaser. Sedan år 2000 har vi genomfört 50 000 hembesök.

Vad gjorde du tidigare?
– Innan jag kom till LRF forskade jag på SLU och skrev en doktorsavhandling om näringsbelastning på Östersjön från svensk matproduktion. Jag arbetade även tre år i Sankt Petersburg för SIDA:s räkning med att minska utsläppen från ryska kolchoser till Finska viken. Det gav verkligen perspektiv på det arbete vi bedriver här. Alla länder drar sitt strå till stacken, men en del länder ligger 20-30 år efter oss!

Hur kommer det då att gå för Östersjön?
– Det kommer att gå bra till slut, men det tar tid. 50-100 år är det senaste tidsspann som de marina forskarna nu pratar om innan vi får tillbaka sjön som den var på 50-talet. Man får ha tålamod i den här branschen!

Christina Jägare

kommunikatör