Fråga oss här!
Vi erbjuder

Fanny betonar vikten av att företräda alla naturvetare

Malin Hult nominerar Fanny Huynh till Månadens naturvetare. Tre faktorer nämner hon: förbättrad kommunikationen till naturvetarmedlemmarna, ökad synlighet av Naturvetarna på arbetsplatsen och att hon ser till alla medlemmars bästa.

Publicerad: Uppdaterad:

Fanny Huynh är arbetsplatsombud på Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon arbetar som kvalitetssamordnare, med kvalitetssäkring av ledningssystemen för patientsäkerhet, kvalitet och miljö. Främst handlar arbetet om att säkerställa en effektiv och högkvalitativ laboratoriediagnostisk verksamhet för vårdkedjan. Alltså kvaliteten för analys- och produktverksamhet, det vill säga allt som lämnar laboratoriet för att skickas till kunder och vårdgivare exempelvis laboratoriesvar. Det kommer ständigt nya frågor att lösa på plats eller hitta mer information om. Variationen i arbetet är det som är roligast.

I grunden är Fanny Huynh legitimerad biomedicinsk analytiker och har en Masters i biomedicin. På gymnasiet gick hon ett utökat naturvetenskapligt program med forskningsinriktning på Norra Real i Stockholm. Eleverna gjorde olika forskningsprojekt i samarbete med universitet och högskolor i Stockholm. När hon gjorde ett projekt för läkaren och politikern Sven Britton fastnade hon för både forskningen och ämnesområdet.

Headhuntad till styrelsen

För ett och ett halvt år sedan blev Fanny Huynh för första gången fackligt engagerad, då hon blev headhuntad som styrelseledamot till lokala styrelsen, och i samma veva fick hon även förtroendet att företräda sina naturvetarkollegor som arbetsplatsombud. Hennes erfarenhet av styrelsearbete på flera håll gjorde att hon hade mycket att bidra med till styrelsearbetet, som hade varit lite motigt tidigare. Tack vare sina dubbla examina har Fanny Huynh bra koll på andra naturvetenskapliga utbildningar, och understryker vikten av att vara tydlig med att alla naturvetare representeras, inte bara en särskild yrkesgrupp.

Öppenheten är också betydelsefull, så att man sprider den information man får ge ut. Hennes erfarenhet är att de flesta är tacksamt inställda så länge de får någon information. Även om den inte är så omfattande, det minskar oro och eventuella spekulationer.

Viktigt att peka på fördelarna

Ungefär 450 naturvetare på Karolinska Universitetssjukhuset Solna och i Huddinge, inklusive närvårdslaboratorierna, är med i föreningen.

– Vi är underrepresenterade jämfört med arbetsstyrkan, säger Fanny Huynh. Hon tycker att man i högre grad behöver lyfta fram fördelarna med att vara medlem i Naturvetarna jämfört med andra förbund, exempelvis försäkringar som är mer förmånliga.

Fanny Huynh säger att det är otroligt roligt att vara lokalt fackligt förtroendevald, och att hon har lärt sig mycket, även om hon var ganska bra insatt när hon började.

– Jag kan varmt rekommendera att engagera sig fackligt på sin arbetsplats! Trivs man med det så kan man även gå med i den lokala föreningens styrelse.

Christina Jägare

kommunikatör