Fråga oss här!
Vi erbjuder

Kompetens går alltid före kön och härkomst

Har vi inte kommit längre tänkte jag uppgivet när jag läste om justitieministerns förslag att bötfälla börsbolag som inte når 40 procent kvinnor i styrelsen.

Publicerad: Uppdaterad:

I samma veva såg jag att Rättviseförmedlingen tar fram ett räkneverktyg för att räkna ut hur många med utländsk härkomst som syns i media. Jag känner en instinktiv ovilja mot att vi registrerar och räknar folk utifrån kön och härkomst.

*Om vi tar hänsyn till kompetens borde inte kvotering, särskilda kvinnopotter, lagstiftning om andel kvinnor i styrelser eller räkneverktyg behövas. Desto viktigare är det att förändra värderingar, som är det enda hållbara på sikt.

Om till exempel en kemist ska anställas så är det kemikompetensen som ska värderas, och inte kemistens kön eller härkomst. Huruvida kemisten kommer från Kiruna eller Kairo, från Kungsholmen eller Kuggeboda är irrelevant. Varje arbetsgivare med sin verksamhets bästa för ögonen borde ha samma utgångspunkt: Kompetens och lämplighet för tjänsten.

Om det visar sig att det i princip alltid är blonda män från Kungsholmen, eller alltid mörkhåriga kvinnor från Kairo, som anses mest kompetenta, så bör vi dra öronen åt oss. Då finns det all anledning att göra en översyn av dels grunddefinitionen av kemikompetensen, dels urvalet av sökande så att vi inte går miste om några talanger. Om vi inte jobbar utifrån den frågeställningen utan istället börjar kvotera och värdera annat än just kompetens och lämplighet kommer vi ingen vart.

Jag är rädd för att om vi alltför ofta fokuserar på kön och härkomst så vidmakthåller vi föreställningen om att dessa egenskaper betyder mer än kompetensen. Där vill inte jag vara.

Jag vill ha ett samhälle som tar hänsyn till mig som individ, en arbetsmarknad där det är mina kunskaper, färdigheter och vad jag kan bidra med är det som räknas. Vilken eventuell grupp jag tillhör vill jag avgöra själv, inte bli inplacerad i av andra. Det ska inte heller påverka min lön eller huruvida jag duger för ett uppdrag eller ett jobb.

Jag utgår från att jag har jobbet som förbundsdirektör på Naturvetarna tack vare min kompetens och lämplighet, inte för att jag är kvinna och att alla mina företrädare var män.

 

*Det här stycket har omformulerats för att tydliggöra min uppfattning i en viktig fråga. Några har reagerat på den tidigare skrivningen som jag först i efterhand inser kunde leda fel. Detsamma gäller en mening i textens inledning som har strukits.

 

Tumme upp:

För SGU:s version av Minecraft som på ett lekfullt sätt väcker intresse för geologins värld.

Tumme ner:

För att cytodiagnostikerna ännu inte fått sin legitimation.

Text: Helena Nicklasson

Kommentarer

Helena Nicklasson, förbundsdirektör 2015-06-17

Några har reagerat på ledaren, som jag inser kan missuppfattas. Min avsikt var att lyfta en viktig samhällsfråga, som påverkar våra medlemmar. Jag vill förtydliga några saker. Min avsikt var inte att angripa kvotering och andra åtgärder som kan ändra rådande strukturer. Jag tror dock inte att kvotering är lösningen för att komma tillrätta med ojämlikheter. Jag menar att vi måste ändra de grundläggande värderingarna som står i vägen för att vi på ett neutralt sätt ska kunna värdera kompetens. Om vi måste ta till kvotering finns risken att dessa värderingar ändå lever vidare. Min poäng är att vi måste jobba mer med att förändra värderingar. Det handlar om hur vi värderar individers kompetens, så att inte kön eller härkomst vägs in på ett felaktigt sätt. Det handlar också om att säkerställa att man vid rekrytering får ett så brett urval som möjligt, annars riskerar man att gå miste om de mest lämpliga personerna för tjänsten. Här menar jag att vi som facklig organisation har en uppgift.
Kommentera