Fråga oss här!
Vi erbjuder

Klimatavtal med utmaningar för naturvetare

Naturvetarnas ordförande Ivar de la Cruz menar att klimatavtalet gynnar naturvetare. För att lyckas fullt ut med de höga ambitionerna måste andra professioner som ekonomer och samhällsvetare lära sig mer om naturvetenskap. 

Publicerad: Uppdaterad:

Det här är ett banbrytande klimatavtal som är avgörande för framtiden och bra för naturvetare, säger Ivar de la Cruz.

Han förklarar att många av klimatproblemen har sin lösning i naturvetenskapen. Det gäller allt från energieffektivisering och grön el till nya biobaserade material och klimatanpassningar.

Höjt ribban

Att världens ledare har höjt ribban och satt målet vid en temperaturhöjning på 1,5 grader istället för två grader, menar han visar på allvaret i frågan.

– Men vi ska komma ihåg att detta är ett ramavtal och det finns inget tvång för varje enskilt land att agera. Istället blir det en avstämning vart femte år för att få koll på att utsläppen verkligen minskar.

Ivar de la Cruz påminner om att ännu inget är fixat, men att det nu finns ett ramverk för framtiden.

Google satsar på förnybart

– Redan nu finns det positiva tecken, som att många företag satsar på förnybar energi, vilket kunderna ställer krav på. Ett sådant exempel är Google som ska köpa el från svenska vindkraftverk.

Lika viktiga som företagen är att kommunerna är med på noterna. De går ofta i spetsen för omställning med gröna transporter, energieffektiva byggnader och annat som minskar klimatbelastningen.

– Även här behövs det naturvetare som på ett strategiskt sätt förverkligar politikernas klimatplaner.

Miljöteknik med spets

Miljöteknik menar han kommer att uppleva en hausse. Att vässa tekniken för att hitta hållbara lösningar har vi bara sett början på. Sol, vind och vatten lär bli viktiga delar i framtidens palett av förnybara energikällor. Lika mycket handlar det om att utveckla batterier som både laddar snabbare och har högre prestanda.

– Biomaterial är ett annat växande område, ofta med åkern och skogen som råvarukälla. Glädjande nu att Stora Enso satsar på ett innovationscenter för biomaterial i Stockholm. I det ligger också att bygga mer i trä, som effektivt fångar in och binder kol.

Lär ekonomer naturvetenskap

Att stoppa avverkningen av regnskog är en ödesfråga för framtiden.

– Det har koppling till köttkonsumtionen, som måste minska. Vi behöver inte avstå biffen helt, men låt den bli en lyxprodukt, kanske ihop med ett glas rött ekologiskt vin, säger han för att signalera premium med gott samvete.

Han är ingen vän av köttskatt, som han menar skulle leda till lågprisimport av billigt kött från andra länder som har lägre krav på miljö och etik i uppfödningen.

– Sammantaget är klimatavtalet positivt för naturvetare, som har många utmaningar att ta sig an. Men det räcker inte. Naturvetenskapen har tagit sig in i den globala storpolitiken och därför måste andra andra professioner som ekonomer, samhällsvetare och jurister lära sig mer om naturvetenskap för att vi ska lyckas fullt ut med ambitionerna.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Allseende Argus 2015-12-17

Som vanligt vill man diskutera lösningarna efter att lite översiktligt ha tittat på "klimatproblemen". Det är sant att det krävs naturvetenskaplig kompetens för att lösa "problemen" men det krävs också sett stort mod eftersom området är så politiserat och polariserat. Klart är att den som orkat sätta sig in i AR5 (den senaste rapporten) så har man faktiskt skruvat ned klimatlarmen sedan AR4 - inte tvärtom. Inte i SPM naturligtvis men den skrivs INTE av naturvetare. I förhandlingarna i Paris har man inte alls tagit fasta på detta och till råga på allt så använder man sig av ett totalt orealistiskt, extremt överdrivet framtida utsläppsscenario, RCP 8.5, och tror faktiskt att man likt en termostat kan styra mot 2 eller 1.5 grad. Detta har ju faktiskt INGENTING med naturvetenskap att göra. OM det skulle gå att styra klimatet på detta sätt så borde väl först en världsomfattande omröstning äga rum? Vem har sagt att alla tycker att 1.5 eller 2 grader behöver vara dåligt? Hittills finns det faktiskt inget som tyder på det om man gräver lite djupare och använder naturvetenskap istället för politisk propaganda. Grön energi kommer aldrig att vara ett alternativ för majoriteten på jorden. Det är dags att komma ned på den riktiga jorden och lämna den politiserade, modelljorden som inte har med verkligheten att göra. Risken är annars att naturvetare kommer att få ett dåligt rykte när (inte om) den gröna bubblan spricker.
Kommentera