Fråga oss här!
Vi erbjuder
Max Planck-institutet i Köln.

KI och Max Planck jobbar ihop

Karolinska institutet har startat ett prestigefyllt samarbete med Max Planck i Tyskland. De drar nytta av varandras styrkor i jakten på att bättre förstå bakgrunden till och hitta botemedel mot medfödda metabola sjukdomar.

Publicerad: Uppdaterad:

KI har sedan tidigare samarbeten med ledande universitet i Asien och Nordamerika.

– Nu tar vi ett steg till med nya strategiska samarbeten i Europa, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning på KI.

Han är glad för att jobba ihop med ansedda Max Planck-organisationen i Tyskland och särskilt med Max Planck institutet i Köln.

Båda parter bidrar

Han menar att det kan bli en ingång till ett fördjupat samarbete mellan de båda organisationerna.

– Vi börjar i en liten skala, som innebär ett utbyte som sträcker sig över fem år, och där båda parter bidrar initialt med 8,5 miljoner kronor vardera.

Fokus kommer att ligga på medfödda metabola sjukdomar, alltså sådana som rör störningar i ämnesomsättningen.

Medfödda metabola sjukdomar är ovanliga men allvarliga sjukdomstillstånd. Men med bättre diagnosmetoder upptäcks och kartläggs nu allt fler fall.

Unikt patientmaterial

Nu når KI på ett bättre sätt den starka forskningsmiljön inom Max Planck-organisationen. Vad får då forskarna i Tyskland och Max Planck-institutet i Köln?

– Vi har god samverkan med hälso- och sjukvården, vilket ger oss många fördelar i internationella samarbeten. Vår tillgång till unika patientmaterial och våra väldokumenterade register är värdefulla, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Hittills har forskarna vid Max Planck institutet i Köln mest använt sig av djurmodeller. Nu får de nya möjligheter att etablera samarbeten med kliniska forskare vid KI, i sökandet av bland annat nya behandlingar mot den här typen av sjukdomar.

– Vi kompletterar varandra på ett sätt som båda vinner på.

Delade IP-rättigheter

Redan nu drar det nya samarbetet igång med rekrytering av forskare.

En viktig fråga att reglera var rätten till upptäckter, intellectual properties, IP.

– Vi är överens om att dela på IP-rättigheterna. Det är inte ovanligt att man gör så i samarbeten av detta slag, säger Johanna Diehl, internationell koordinator på KI.

Hur löser ni frågan om publiceringar?

– Vi tillämpar sedvanlig praxis vad gäller författarskap vid vetenskaplig publicering. Det finns både internationella och nationella konventioner och skrivningar som reglerar detta.

Tanken är också att doktorander och postdoks ska knytas till samarbetet. Men som så ofta är bostäder för gästforskare ett gissel.

– Det är en ständig utmaning i Stockholmsregionen men vi hoppas alltid på att det löser sig i det enskilda fallet, säger Johanna Diehl optimistiskt.

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör
08-466 24 19

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies