Fråga oss här!
Vi erbjuder

Hur ska jag kunna ta ansvar för arbetsmiljön?

CHEFSFRÅGA: Jag är miljöchef i en liten kommun, där två miljöinspektörer har blivit hotade under en inspektion. Som arbetsmiljöansvarig måste jag se till att arbetet kan utföras på ett säkert sätt, men jag får inte resurser för det. Kommunchefen tar inte frågan på allvar och menar att det är en prioriteringsfråga. Hur kan jag gå vidare?

Publicerad: Uppdaterad:

Jag ser att du som miljöchef har ett delegerat arbetsmiljöansvar för personal på din förvaltning. Med det följer att du ska ha befogenheter och nödvändiga resurser för ditt uppdrag.

För att kunna ta ansvar för arbetsmiljön behöver du en tydlig beredskapsplan som beskriver hur personalen skall arbeta om det finns risk för hot eller våld vid en inspektion. Det kan handla om att miljöinspektörer inte ska utför vissa arbetsuppgifter ensamma.

Tänk på att kommunicera det med dina medarbetare, så att de tar sitt arbetsmiljöansvar. Ett exempel är att de signerar dokument som visar att de tagit del av informationen.

Får du inte tillräckliga personalresurser för att klara uppdragen på ett säkert sätt blir konsekvensen att ni inte hinner med att genomföra lika många inspektioner som i dag. Det bör du skriftligen kommunicera med kommunchefen. Samarbeta gärna med skyddsombudet, företagshälsovård eller Naturvetarnas arbetsmiljöexperter om du behöver någon som kan bekräfta din uppfattning om resursbehovet.

Arbetsmiljöansvaret ligger hos kommunledningen, men har delegerats till dig. Är det så att du inte får gehör, kan en sista utväg vara att du helt enkelt återför arbetsmiljöansvaret till kommunledningen. Det skall ske skriftligen. Läs gärna skriften " Så klarar du arbetsmiljöansvaret " en vägledning för förtroendevalda som Sverige kommuner och landsting, SKL, utgivit och som finns tillgänglig på internet.

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies