Fråga oss här!
Vi erbjuder
Panelen vid seminariet: Mikael Salo, Markus Danell, Torgny Södrin, Anna-Karin Hatt, Marita Teräs och Sara Haasmark

Hållbarhet är en förutsättning för framgång

Miljö- och hållbarhetskompetens är efterfrågad för att hantera klimatkrisen. Men också för företagens långsiktiga konkurrenskraft. Det tyckte panelen vid karriärfrukosten som Naturvetarna ordnade tillsammans med Miljöaktuellt.

Publicerad: Uppdaterad:

– Miljö- och hållbarhetsproffsen finns överallt, sa Mikael Salo, chefredaktör Miljöaktuellt när han presenterade tidningens webbunderökning av arbetsmarknaden inom miljö och hållbarhet vid ett seminarium som anordnats tillsammans med Naturvetarna.

Sammanställningen av över 3000 svar visade bland annat att personer som jobbar med miljö- och hållbarhet ofta är högutbildade eldsjälar som är affärsmässiga och vill köra elbil. Undersökningen visar också att de har lättare att få gehör för sina frågor i dag än för två års sedan.

– Den här kompetensen behövs för att hantera klimatkrisen. Och miljösektorn har vuxit de senaste fem åren, sa Marita Teräs, strateg på Naturvetarna, som deltog i panelen.

Paneldeltagarna talade också om hur hållbarhetsfrågor är en konkurrensfördel och behöver komma upp på ledningsnivå i företagen och drivas långsiktigt. Att man som till exempel som miljöchef måste vara duktig på att kommunicera frågorna och koppla dem till affärsnyttan.

Diskussionerna rörde också hur studenter och nyexaminerade ska får kontakt med arbetsmarknaden när det saknas en etablerad struktur för hur man rekryterar.

– Man måste våga släppa taget om ingrodda sätt att rekrytera. I stället för att titta på vad man behöver nu borde man titta på var man vill vara om fem år och rekrytera för detta, sa Markus Danel från Sustainergies.

Flera paneldeltagare tog upp behovet av ökad dialog och mer interaktion mellan akademi och näringsliv.

Tips från panelen till den som söker jobb:
  1. Fortsätt att söka jobb, men passa på att utbilda dig i till exempel kommunikation under tiden.
  2. Sätt dig in i verksamheten och kom med idéer – det blir mer intressant än en generell spontanansökan.
  3. Satsa på det du är bra på och intresserad av och nätverka med dem som arbetar med detta.
  4. Börja redan under studietiden med att fråga efter praktikplatser.
  5. Kombinera kunskaperna inom hållbarhet med andra områden.

 

Panelens tips till arbetsgivarna:
  1. Bli meningsfull.
  2. Våga tänk nytt.
  3. Tänk fem år framåt.
  4. Träffa studenterna direkt.
  5. Det kommer att gå fort.
Anna Norberg

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

Lars Kamél 2015-10-06

Vilken klimatkris? Det saknas fullständigt bevis och indikationer på att det finns någon klimatkris. Massmedier verkar gå in för att luras, förvilla och desinformera. Som naturvetare ska vi kunna göra bättre ifrån oss, ta reda på fakta och förmedla dem. Kombinationen av ökande koldioxidhalt och global uppvärmning de senaste 200 åren har i huvudsak haft positiva effekter. Exempelvis har öknarna minskat i storlek och skördarna ökat. Den globala uppvärmningen har slutat för den här gången, trots ständigt ökande koldioxidutsläpp. Nästan alla klimatmodeller har för mycket uppvärmning för de senaste årtiondena. På en rad andra punkter stämmer klimatmodellerna heller inte med verkligheten. De kan inte användas för att dra några slutsatser om vad som har gjort att världen har blivit varmare de senaste 200 åren. De kan inte användas för förutsäga framtiden. Lika fullt tror många det. Klimatmodellerna är datorprogram. De ger de resultat som modellmakarna har programmerat dem att ge. I det här fallet tror modellmakarna på förstärkande återkopplingar, som inte finns i verkligheten. Klimatforskarna vet dessutom allt för lite om hur klimatet fungerar för att det ska gå att göra modeller utifrån grundläggande fysik. Bristande kunskap ersätts med parametrar som modellmakarna kan välja ganska fritt. De har valt de värden som överdriver växthusgasernas påverkan på klimatet.
Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies