Fråga oss här!
Vi erbjuder

Fråga experten: Hur kan jag använda lönestatistiken för att höja min lön?

Hej, jag ska ha lönesamtal med min chef i nästa vecka. Enligt lönestatistiken ligger jag lite lägre än andra med jämförbar utbildning, ansvar och antal år i yrket. Hur kan jag använda det som argument i lönesamtalet?

Publicerad: Uppdaterad:

Lönestatistik kan vara bra att ha med sig som ett stöd i lönesamtalet. För detta krävs att statistiken är tillförlitlig. Därför är det så viktigt att alla svarar på den årliga löneenkäten. Men du ska ha i åtanke att din lön inte ska sättas utifrån vad andra tjänar utan utifrån dina egna insatser. Statistik kan därför aldrig vara ett argument i sig i ett lönesamtal utan är mer av ett riktvärde som kan ge dig råg i ryggen i samtalet.

Mitt tips är att du kan använda statistiken för att försöka ta reda på varför du ligger lägre och vad som krävs för att komma upp på en högre nivå. Möjligen känner du inte till vilka lönekriterier som gäller på din arbetsplats. Det är kanske oklart vad du ska fokusera på i din tjänst. För att utvecklas kanske du behöver någon form av kompetensutveckling?

I samtalet kan du prata med din chef om vad du konkret kan göra under kommande år för att höja din lön. Se också till att få detta tydligt dokumenterat efter lönesamtalet och undertecknat av din chef. Att vara konstruktiv och diskutera vad du själv kan göra för att förändra situationen är i regel en framgångsrik argumentation. Du kan också använda statistiken för att sätta ett eget långsiktigt lönemål.

Om du däremot har gått in på en alltför låg ingångslön, vilket hämmar din lön i dagsläget, skulle jag lyfta det utanför den årliga lönerevisionen. I en sådan diskussion kan man med fördel använda statistiken som visar att du ligger lågt som ett argument i sig.

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan
08-466 24 25

Kommentarer

Kristofer Jervinge, Naturvetarna 2015-09-30

Utifrån det du beskrivit gissar jag att det råder brist på din kompetens. I ett sånt läge får ofta nyrekryterade individer bra ingångslöner. Det är i grunden väldigt positivt! Situationen kan då uppstå att det finns individer inom samma profession som ligger sämre till lönemässigt. Förhoppningen är att arbetsgivaren ska inse att man kommer förlora de mer erfarna individerna om man inte justerar deras löner, så att en successiv justering uppåt görs för hela professionen. Sker inte detta är det ett bra läge att byta arbetsgivare, då arbetsgivaren uppenbarligen inte värdesätter ens prestation, kompetens och/eller erfarenhet, och man bör kunna få en högre lön någon annanstans. Om man väljer att vara kvar i ett sånt läge som du beskriver har man någonstans gjort ett val, oavsett orsak till valet, att det är värt mer att vara kvar på samma arbetsplats än att få en högre lön.

Lokaltrogen 2015-09-24

Ett problem som sällan tas upp i liknande situationer är att personer som anställs utifrån oftast får en högre ingångslön än de som lokalt har utvecklats inom tjänsten. De som lokalt har utvecklats får lära upp de som kommer utifrån men till en i många fall betydligt lägre lön. Detta är diskriminering! När jag tar upp dessa argument påtalar lönesättande chef att det är dagens lönepolitik och jag bör flytta på mig några gånger för att få en likvärdig lön. Nationalekonomiskt förfall kallar jag det.
Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies