Vi erbjuder

Efterlängtat verktyg mot ohälsa

Genom att kartlägga risker och vidta åtgärder i god tid kan man undvika ohälsa. Hur arbetsgivaren organiserar arbetet liksom det sociala samspelet är faktorer som spelar in, enligt Arbetsmiljöverket.

Publicerad: Uppdaterad:

Den 22/9 beslutade Arbetsmiljöverket om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som ska börja gälla den 31 mars 2016. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

Regler om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår bland annat i föreskriften. Det har inte funnits någon föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö innan utan endast allmänna råd. Enligt Arbetsmiljöverket har antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på dessa orsaker ökat med cirka 70 procent sedan 2010, varför behovet av en föreskrift är skriande.

Naturvetarna har också kunnat se i olika kartläggningar att många medlemmar har en väldigt utsatt situation i det gränslösa arbetslivet. Att vara ständigt påkopplad, arbeta var och när som helst samt att arbeta med psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och med begränsade resurser är några aspekter av denna utsatta arbetsmiljö hos medlemmarna.

Orsakerna bakom ohälsan hos arbetstagarna finns enligt Arbetsmiljöverket främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet samt i det sociala samspelet. Föreskriften är därför inriktad på det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet, för att undvika att ohälsa uppstår genom att kartlägga risker och vidta åtgärder i god tid.

Naturvetarna anser att det inte är en dag för sent att reglerna gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i arbetsmiljölagen samlas och förtydligas för arbetsgivare. Förbundet har länge efterfrågat en större tydlighet och yttrade sig även över förslaget när det var ute på remiss och var då i huvudsak positiva till föreskriften.

Här kan du läsa mer om föreskriften:

Arbetsmiljöverkets information: https://www.av.se/press/ny-foreskrift-om-organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/

Naturvetarnas yttrande: http://naturvetarna.se/Global/Naturvetarna_tycker/Skrivelser_remisser/Svar%20p%C3%A5%20arbetsmilj%C3%B6verkets%20remiss%20REM2011_101340.pdf

Sacobloggen: http://www.saco.se/sacobloggen/2015/09/22/en-gladjens-dag-ett-kliv-framat-for-arbetsmiljoarbetet/

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan
08-466 24 25

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies